jan 04

Dorcas transport naar Chisinau in Moldavië.

Voedselactie Dorcas

Vanuit Maasland op 6 december in alle vroegte zijn wij, Jaap en Jan met een trekker naar Dorcas in Andijk vertrokken, daar een volle trailer voedselpakketten aangekoppeld en vertrokken naar Chisinau in Moldavië. Na lange dagen gereden te hebben zijn we maandag 10 december bij Dorcas-Moldavië gastvrij en warm ontvangen. De pakketten zijn na inklaring ‘s middags gelost bij het Dorcas depot aldaar. De pakketten zullen bij de armen, zieken en ouderen worden bezorgd ter bemoediging voor de kerstdagen en de koude winter daar. Ook de terugreis ging voorspoedig, donderdagavond 13 december waren we moe en voldaan weer thuis. De trekker (Daf) en een tank brandstof hebben we gesponsord gekregen. Wij willen langs deze weg de kerken, fondsen, sponsors en iedereen die ons financieel en moreel hebben ondersteund hartelijk danken! Zonder uw steun zouden we onze medemens in deze arme streken geen hulp kunnen bieden.

Nogmaals hartelijk dank!.

We hopen dat u ons het komende jaar ook weer wil ondersteunen.  

Namens Transportgroep Maasland Jan, Jaap en Peet.