mei 10

Dank names de Ghana-Commissie

De opbrengst van de collecte tijdens de afscheidsdienst van ds. van der Hauw is voor de Ghana-commissie. De opbrengst van deze collecte was € 1.397,65 en is door de diaconie aangevuld tot het prachtige bedrag van € 1.750,– !!!

Namens de Ghana-commissie: bedankt gemeenteleden en diaconie!!

Het geld is inmiddels overgemaakt, en wordt gebruikt binnen het broeder Tarcisius Fonds van het Ortopedisch Trainings Centrum. Het fonds helpt kinderen wiens familie een behandeling niet kan betalen en voor wie verzekering ontoereikend is, aan een behandeling bij het Ortopedisch Trainings Centrum in Ghana.

Ook in Ghana zorgt het Corona-virus voor zorgen. Er zijn enkele besmettingen bekend. Om te voorkomen dat het virus daar om zich heen grijpt, zijn er ook in Ghana veel beperkende maatregelen. Het Orthopedisch Trainings Centrum neemt uit voorzorg alleen actute patiënten op, patiënten mogen geen bezoek, of zijn met hun familie in quarantaine.
Het team werkt in ploegen, zodat er binnen het team zo min mogelijk besmettingen zijn.

U kunt zich voorstellen dat de situatie binnen de gezondheidszorg onder druk staat: er zijn veel zorgen; zorgen over patiënten en medewerkers.We wensen ze alle goeds, helpen waar we kunnen en nemen de patiënten en medewerkers mee in onze gebeden.