jun 08

Corona-maatregelen

Afgelopen zaterdag zijn weer een aantal versoepelingen voor kerkdiensten ingegaan, namelijk iets meer bezoekers per dienst en het op praatniveau zingen van één lied.
Het Interkerkelijk Overlegorgaan, het CIO, adviseert echter om zeer terughoudend te zijn met de invoering. Over enkele weken worden nieuwe versoepelingen verwacht.

De Kerkenraad neemt het advies van het CIO over en wacht op de komende versoepelingen.
Natuurlijk kijken we er allemaal naar uit dat we als van ouds met z’n allen een kerkdienst kunnen beleven en elkaar mogen ontmoeten. Maar nu nog even geduld betrachten.

de Kerkenraad