Category: Rond de Sacramenten

nov 18

Rond de Sacramenten

Het Doopsel Eerste H. Communie Het Vormsel Het Priesterschap Biecht-Vergeving Kerkelijk Huwelijk Sacrament van de zieken Heilige Communie thuis Het Doopsel Door het H. Doopsel brengen de ouders hun kind in de geloofsgemeenschap. Het is een gelovig gebaar, dat niet zo maar wordt gedaan. Daarmee is het  niet af, ook dit sacra­ment moet voorgeleefd worden. Voor een goede bele­ving van dit sacrament is het goed om vooraf met één van de pastores een ge­sprek daarover te hebben. In verband met de gewenste datum is het van belang tijdig een afspraak te maken via de werkgroep Doopvoorbereiding. Eerste H. Communie De… LEES VERDER