Category: Toerusting

jul 01

Het woord is aan de dominee

Herziening van het Onze Vader Hieronder vindt u de tekst van het Onze Vader, zoals die voorgesteld wordt in een revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. In de dikgedrukte regels staat de nieuwe tekst en daarachter tussen haken de vertaling van 2004 (Mat. 6). Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laatuw wil gedaan worden (en wil gedaan worden) op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven(zoals wij hebben vergeven) wie ons iets schuldig is.(wie ons iets schuldig was)… LEES VERDER

dec 04

Terugblijk op zondag 12 november – deel 2

Van Kees Schaaf IN HET PROGRAMMABOEKJE INSPIRATIE & BEZINNING las ik over de avond van zondag 12 november georganiseerd in samenwerking met de 20+ eetgroep van de jongeren. Hún uitnodiging voor een thema-avond over door hen aangedragen vragen, gericht aan alle leeftijden. “Om van elkaar te leren. Dat is wat de jongeren willen”, zo stond er te lezen. Nou, dát wilde ik ook wel want wat weet ik eigenlijk van onze twintigers, hoe zij de kerk beleven en het geloof en hoe zij dat een plaats geven in hun leven? Het was mooi om mee te maken dat massaal door ouderen… LEES VERDER

dec 04

Terugblik op Inspiratie en Bezinning avond op 9 november

TERUGBLIK OP DONDERDAG 9 NOVEMBER ‘vierden’ we met een groep van ongeveer 20 gemeenteleden de 500e verjaardag van de Reformatie. Het onderwerp : Maarten Luther – Wie was hij? We werden deelgenoot van het veelbewogen leven, de gedachten en daden van Maarten Luther en kregen een inkijkje in het leven van de belangrijke personen om hem heen. Simon van der Hauw nam ons via een PowerPointpresentatie van foto’s en documenten mee in zijn bewondering voor Maarten Luther. Hij vertelde enthousiast over wat we aan Maarten Luther te danken hebben. Telkens bracht hij de enorme werklust en ijver van Luther onder… LEES VERDER

dec 20

Opwekkings liederen

Opwekkings liederen… LEES VERDER

Continue reading