Category: Toerusting

jan 05

Het Woord is aan de dominee

Nieuw leven Elk jaar wensen wij elkaar in het nieuwe jaar het beste toe. Als er één ding is dat velen voor 2021 zouden wensen, is het wel dat het Coronavirus wordt beteugeld en het gewone leven weer kan doorgaan.… LEES VERDER

Continue reading

jan 05

Waar gaat het om in het christelijk geloof? (Deel 1)

Het lijkt mij leuk om de komende tijd een aantal aspecten van de christelijke geloofsleer te belichten. Hier het eerste deel. Wim de Ruyter… LEES VERDER

Continue reading

jan 05

Inspiratie en bezinning –  januari 2021

Een nieuw begin……..2021 ! Om te beginnen…… ……… kijken we nog even terug naar het jaar dat achter ons ligt. Nog nooit hebben we meegemaakt wat we nu meemaken. Gedachten en gevoelens vermenigvuldigen zich en we nemen ze mee het nieuwe jaar in. De kerstdagen zijn voorbij, we mochten het licht verwelkomen, betekenis geven en het doorgeven. Dat maakt het leven goed. Wat ons in het komende jaar te wachten staat, we weten het niet. Toch is het belangrijk je geïnspireerd te voelen, je te bezinnen op wat er echt toe doet. Vooruitkijken “Wat behoort tot de bijbel?”, met dominee… LEES VERDER

jan 05

Rooster Kind op Zondag

Op de website www.kindopzondag.nl staan alle verhalen, ook via podcast te beluisteren. Tevens staan er elke week meerdere verwerkingen. Om digitaal in te kunnen loggen kan een gratis account worden aangemaakt. Om dit account aan te maken is een abonneenummer nodig. De code van onze kerk kan je in Op Weg vinden.… LEES VERDER

aug 24

Programma 2020-2021 Inspiratie en Bezinning

De werkgroep Inspiratie en Bezinning heeft voor het komend seizoen weer een mooi programma gemaakt.  Inspiratie en Bezinning Programma boekje 2020-2021  september/oktober 2020 “Het goede leven”, dit is het thema van de PKN voor het nieuwe kerkelijk seizoen. Leven in het perspectief van Gods licht. Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving en het is een zoektocht om daarop antwoorden te vinden. Door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan, proberen we antwoorden te vinden en samen het goede leven te ervaren. En zo beginnen we… LEES VERDER

jan 05

BIDSTOND BEROEPINGS-EN KERKENWERK PGM

Ora et Labora…dit zie je weleens staan op oude boerderijen. Het betekent bid en werk. Nou, werken kunnen we in Maasland wel. We organiseren een reuze bazaar, we verbouwen de kerk, we poetsen kronen en wat al niet meer. En bidden, dat doen we ’s zondags in de kerk. En natuurlijk thuis, bij het eten en slapen gaan.   In het voorjaar van 2020 neemt dominee Simon van der Hauw afscheid van onze gemeente. De kerkenraad heeft de voorbereidingen gestart om een nieuwe predikant te beroepen. Dit is mensenwerk, maar is het niet ten diepste God die Zijn gemeente bouwt,… LEES VERDER

nov 29

Gespreksavonden voor 25-35 jarigen

…..ook welkom als je net iets jonger of ouder bent Hallo allemaal, In seizoen 2018-2019 hebben we 3 goede gespreksavonden gehad met een kleine groep. Avonden over een thema waarin ieder inbreng kon hebben, kon luisteren naar de ander en zo van elkaar leren. We hebben afgesproken dat we de gespreksavonden zouden vervolgen in januari 2020.  Het format om op vrijdagavond bij elkaar te komen in iemands huiskamer en koffie/thee te drinken  sprak de deelnemers aan. We stellen ons voor dat we in januari, februari en maart 2020 weer 3x op een vrijdagavond bij elkaar komen. Bijvoorbeeld op vrijdag 24… LEES VERDER

dec 04

Terugblijk op zondag 12 november – deel 2

Van Kees Schaaf IN HET PROGRAMMABOEKJE INSPIRATIE & BEZINNING las ik over de avond van zondag 12 november georganiseerd in samenwerking met de 20+ eetgroep van de jongeren. Hún uitnodiging voor een thema-avond over door hen aangedragen vragen, gericht aan alle leeftijden. “Om van elkaar te leren. Dat is wat de jongeren willen”, zo stond er te lezen. Nou, dát wilde ik ook wel want wat weet ik eigenlijk van onze twintigers, hoe zij de kerk beleven en het geloof en hoe zij dat een plaats geven in hun leven? Het was mooi om mee te maken dat massaal door ouderen… LEES VERDER

dec 04

Terugblik op Inspiratie en Bezinning avond op 9 november

TERUGBLIK OP DONDERDAG 9 NOVEMBER ‘vierden’ we met een groep van ongeveer 20 gemeenteleden de 500e verjaardag van de Reformatie. Het onderwerp : Maarten Luther – Wie was hij? We werden deelgenoot van het veelbewogen leven, de gedachten en daden van Maarten Luther en kregen een inkijkje in het leven van de belangrijke personen om hem heen. Simon van der Hauw nam ons via een PowerPointpresentatie van foto’s en documenten mee in zijn bewondering voor Maarten Luther. Hij vertelde enthousiast over wat we aan Maarten Luther te danken hebben. Telkens bracht hij de enorme werklust en ijver van Luther onder… LEES VERDER

dec 20

Opwekkings liederen

Opwekkings liederen… LEES VERDER

Continue reading