Category: Toerusting

nov 29

Het woord is aan de dominee

DECEMBER December is voor velen de maand van Sinterklaas en Kerst. Van die twee staat vooral Sinterklaas vanwege Zwarte Piet in het centrum van een maatschappelijke discussie. Ik heb het idee dat deze discussie zich in de richting van sterk dogmatisch getinte posities aan het ontwikkelen is. Dat vind ik trouwens een van de opmerkelijke dingen van onze tijd. Dezer dagen las ik een mooie historische studie over de Vrijmaking van de Gereformeerde kerken in 1944. Na die tijd is Nederland snel geseculariseerd. Kerken zijn in veel gebieden in Nederland marginaal geworden. Maar dogmatische twisten horen blijkbaar bij de Nederlandse… LEES VERDER

nov 29

Verslag Inspiratie en Bezinning avonden

De toekomst volgens het boek Openbaring op 30 oktober en 13 november In 2 avonden hebben we onder leiding van Ds Wim de Ruyter ons verdiept in het boek Openbaring. Voor alle aanwezigen blijft dit bijbelboek ( vaak benoemd als Openbaringen, maar het heet echt Openbaring!) een moeilijk te doorgronden boek. De eerste avond was vooral een algemene informatieve bijeenkomst, waarin we stukken tekst lazen en Ds de Ruyter uitleg gaf over het begrip apocalyptiek , beelden uit Openbaring maar ook bijv uit  de bijbelboeken Daniel en Marcus. In de tweede avond hebben we gesproken over het Duizendjarig rijk uit… LEES VERDER

nov 29

Gespreksavonden voor 25-35 jarigen

…..ook welkom als je net iets jonger of ouder bent Hallo allemaal, In seizoen 2018-2019 hebben we 3 goede gespreksavonden gehad met een kleine groep. Avonden over een thema waarin ieder inbreng kon hebben, kon luisteren naar de ander en zo van elkaar leren. We hebben afgesproken dat we de gespreksavonden zouden vervolgen in januari 2020.  Het format om op vrijdagavond bij elkaar te komen in iemands huiskamer en koffie/thee te drinken  sprak de deelnemers aan. We stellen ons voor dat we in januari, februari en maart 2020 weer 3x op een vrijdagavond bij elkaar komen. Bijvoorbeeld op vrijdag 24… LEES VERDER

sep 19

Programma Inspiratie & Bezinning seizoen 2019-2020

Een goed verhaal.  Dat is het thema van de PKN voor het seizoen 2019-2020.  De Taakgroep Inspiratie & Bezinning heeft bij de samenstelling van de activiteiten rekening gehouden met dit thema.  Klik hier voor een overzicht van het programma voor het seizoen 2019-2020taakgroep – boekje 20192020 online In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor… LEES VERDER

dec 04

Terugblijk op zondag 12 november – deel 2

Van Kees Schaaf IN HET PROGRAMMABOEKJE INSPIRATIE & BEZINNING las ik over de avond van zondag 12 november georganiseerd in samenwerking met de 20+ eetgroep van de jongeren. Hún uitnodiging voor een thema-avond over door hen aangedragen vragen, gericht aan alle leeftijden. “Om van elkaar te leren. Dat is wat de jongeren willen”, zo stond er te lezen. Nou, dát wilde ik ook wel want wat weet ik eigenlijk van onze twintigers, hoe zij de kerk beleven en het geloof en hoe zij dat een plaats geven in hun leven? Het was mooi om mee te maken dat massaal door ouderen… LEES VERDER

dec 04

Terugblik op Inspiratie en Bezinning avond op 9 november

TERUGBLIK OP DONDERDAG 9 NOVEMBER ‘vierden’ we met een groep van ongeveer 20 gemeenteleden de 500e verjaardag van de Reformatie. Het onderwerp : Maarten Luther – Wie was hij? We werden deelgenoot van het veelbewogen leven, de gedachten en daden van Maarten Luther en kregen een inkijkje in het leven van de belangrijke personen om hem heen. Simon van der Hauw nam ons via een PowerPointpresentatie van foto’s en documenten mee in zijn bewondering voor Maarten Luther. Hij vertelde enthousiast over wat we aan Maarten Luther te danken hebben. Telkens bracht hij de enorme werklust en ijver van Luther onder… LEES VERDER

dec 20

Opwekkings liederen

Opwekkings liederen… LEES VERDER

Continue reading