Category: Kerkenraad

sep 22

Corona-regels geven kerken veel vrijheid

Corona-regels geven kerken veel vrijheid. Half september heeft de Rijksoverheid gemeld dat vanaf zaterdag 25 september de 1,5 meter vervalt, onder voorwaarde dat bij activiteiten met bezoekers/deelnemers gebruik wordt gemaakt van de Corona-check. Deze voorwaarde geldt echter niet voor kerkelijke activiteiten, zo geven CIO (Interkerkelijk Advies Orgaan) en de PKN aan. Het dringende advies van beide kerkelijke organisaties is daarom dat deelnemers bij de activiteiten gepaste afstand dienen te houden. In concreet betekent voor onze PGM-activiteiten Vanaf zondag 26 september zijn de leden uit alle wijken weer van harte welkom bij de kerkdiensten; De kerkzaal wordt weer volledig ingericht met… LEES VERDER

sep 08

Staat de Kerk in uw adresboekje?

Als in het gezin een geboorte plaatsvindt of een dierbare overlijdt is het vanzelfsprekend om via een passende kaart de familie, vrienden en kennissen te informeren. Het adresboekje wordt erbij gepakt, de enveloppen worden geschreven, postzegel erop en de kaarten gaan op de bus.

Continue reading

sep 03

Verslag van de beroepingscommissie

HET HOREN, LUISTEREN EN EVALUEREN IS BEGONNEN! In de afgelopen maanden is in de beroepingscommissie het werk doorgegaan. Na de opstart met vergaderingen via ons computerscherm, zijn we nu een paar keer fysiek bij elkaar geweest in de kerk. Dit contact waarderen we extra omdat we hebben ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat je elkaar altijd in levenden lijve kunt ontmoeten. Een vast onderdeel van het beroepingswerk is het opvragen van suggesties van predikanten bij de PKN. Dit is gebeurd en we hebben een lijst ontvangen. Met de namen op deze lijst en al uw suggesties (inmiddels 24 in… LEES VERDER

mei 30

Samenstelling Kerkenraad per mei 2017

Samenstelling Kerkenraad Protestantse Gemeente Maasland per mei 2017 Predikanten:     ds. S.Tj. van der Hauw, Koningin Julianaweg 60, 3155 XE Maasland, tel. 010 5921624 B.W.J. de Ruyter, Doelstraat 3, 3155 AG Maasland, tel. 010 5922313 Preses: Dhr. H.J. van Hartingsveldt, Boumare 154, 3155 PB Maasland, tel. 010 5926412 Scriba:  mw. G.L. Goudzwaard-Hollemans, Hofsingel 87, 3155 AL Maasland, tel. 010 5912570   Wijkouderlingen: Mw. J.F. van Rijs-Hellendoorn,           Prinses Marijkelaan 12, tel. 010 5928078      – wijk 1 Mw. H.M. Steendam,                          Riemtale 8, tel. 010 5927616                         – wijk 2 Dhr. P. Moerman,                                Schildtale 11, tel. 010 5922123                      – wijk 3 Mw. E.S.L.M.… LEES VERDER