Category: Diaconie

mrt 30

Collecterooster en bankrekening nr.

Hieronder vindt u het collecterooster van de komende weken. Het feit dat de kerkdiensten zonder kerkgangers plaatsvinden betekent ook dat er geen collectes worden gehouden. Dat is heel jammer voor de goede doelen waarvoor de diaconie collecteert.  Ook niet voor de zending. En ook niet voor de collecte voor algemeen kerkelijk werk (akw) en het orgelfonds. Zo gaan we met de firma Schaapsound (aanbevolen door de Vereniging van Kerkrentmeesters voor geluid) bekijken wat we kunnen doen om het geluid te verbeteren. Daar hangt dan wel weer een prijskaartje aan! In plaats van de collecte kunt u één bedrag overmaken naar… LEES VERDER

dec 04

Toelichting collecte 10 dec: Streekverband De Tien

De diaconie collecteert vaak voor de projecten van Streekverband De Tien. Wat is nu de achtergrond van dit streekverband en wat is het doel? “Streekverband De Tien” is in 2008 ontstaan door een samengaan van het “Hervormd Streekverband van Diaconieën, classis Westland” en “De Tien”. In de nieuwe naam is de ‘oude historie’ herkenbaar. Door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, wordt elk jaar geld ingezameld d.m.v. collecten, giften enz. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund.   Buiten de zomerperiode zijn er negen bijeenkomsten van de afgevaardigden… LEES VERDER