Category: Diaconie

jul 10

Collecte overmaken via QR code

De collecte  kunt u overmaken op de volgende manieren: Klik op het QR-code plaatje hieronder. De pagina van ING online bankieren wordt dan getoond of U scant met de camera van u mobiele telefoon, of met een QR-scanner (Tikkie of een algemene QR-scanner) de onderstaande QR-code. (Let wel: sommige banken-apps hebben ook een ingebouwde QR-scanner. Niet alle banken herkennenn deze QR-code. Het installeren van een QR-scanner app verdient dan de voorkeur)     Uw gift wordt verdeeld over Diaconie (50%), Algemeen Kerkelijk Werk (35%) en Zending (15%). U kunt zelf nog het bedrag wijzigen.       3. U kunt natuurlijk… LEES VERDER

jun 26

Stichting ZOA bedankt ons voor de onvangen gift

Geachte mensen van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Maasland, Ook op 28 april jl. ontvingen wij over de afgelopen periode een mooie gift van € 500,- op onze rekening voor het werk dat we wereldwijd mogen doen voor de vele slachtoffers van geweld en rampen.  Wij zijn hier zeer dankbaar voor en realiseren ons zo dat wij – ook in deze voor vele slachtoffers van geweld en rampen moeilijke tijden – samen met kerken als de uwe gestalte mogen en kunnen geven aan de bijbelse opdracht van ontferming en uitreiken die we als christenen hebben gekregen. Zonder ondersteuning zouden… LEES VERDER

dec 04

Toelichting collecte 10 dec: Streekverband De Tien

De diaconie collecteert vaak voor de projecten van Streekverband De Tien. Wat is nu de achtergrond van dit streekverband en wat is het doel? “Streekverband De Tien” is in 2008 ontstaan door een samengaan van het “Hervormd Streekverband van Diaconieën, classis Westland” en “De Tien”. In de nieuwe naam is de ‘oude historie’ herkenbaar. Door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, wordt elk jaar geld ingezameld d.m.v. collecten, giften enz. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund.   Buiten de zomerperiode zijn er negen bijeenkomsten van de afgevaardigden… LEES VERDER