Category: Diaconie

nov 23

BERICHT OUDERENREISJE

Het Ouderen reisje We zagen het al een beetje aankomen. Het ouderenreisje van de diaconie hebben we helaas moeten annuleren. Het is jammer, we wachten nu volgend jaar af. Er is een spreekwoord dat zegt: Wat in het vat zit verzuurt  niet. Daar houden we het maar op. Namens de diaconie  een hartelijke groet en  fijne feestdagen toegewenst. Karla Vijverberg en Giny Vellekoop

dec 04

Toelichting collecte 10 dec: Streekverband De Tien

De diaconie collecteert vaak voor de projecten van Streekverband De Tien. Wat is nu de achtergrond van dit streekverband en wat is het doel? “Streekverband De Tien” is in 2008 ontstaan door een samengaan van het “Hervormd Streekverband van Diaconieën, classis Westland” en “De Tien”. In de nieuwe naam is de ‘oude historie’ herkenbaar. Door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, wordt elk jaar geld ingezameld d.m.v. collecten, giften enz. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund.   Buiten de zomerperiode zijn er negen bijeenkomsten van de afgevaardigden… LEES VERDER