Category: Diaconie

sep 20

Word collectant -Help mee om de huis-aan-huiscollecte tot een succes te maken

HUIS AAN HUIS COLLECTE VOOR VLUCHTELINGENKINDEREN Als diaconie van de Protestantse Gemeente Maasland hebben wij ons aangemeld voor de landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie.

Continue reading

dec 04

Toelichting collecte 10 dec: Streekverband De Tien

De diaconie collecteert vaak voor de projecten van Streekverband De Tien. Wat is nu de achtergrond van dit streekverband en wat is het doel? “Streekverband De Tien” is in 2008 ontstaan door een samengaan van het “Hervormd Streekverband van Diaconieën, classis Westland” en “De Tien”. In de nieuwe naam is de ‘oude historie’ herkenbaar. Door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, wordt elk jaar geld ingezameld d.m.v. collecten, giften enz. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund.   Buiten de zomerperiode zijn er negen bijeenkomsten van de afgevaardigden… LEES VERDER