Category: Aktiviteiten – Terug blik op

feb 01

Inspiratie en Bezinning: Verslag van een tweetal leeravonden

Inspiratie en Bezinning: Verslag van een tweetal leeravonden over de Evangeliën In november vorig jaar werd door de werkgroep Inspiratie en Bezinning, in de Oude Pastorie, een tweetal avonden gehouden over de achtergronden en inhoud van de  Evangeliën (“Blijde Boodschap”) in het Nieuwe Testament. Centraal stond daarbij de vraag : “Wat zeggen de evangeliën over Jezus?” Een onderwerp dat alle gelovigen aangaat.  De avonden werden ingeleid door Wim de Ruijter en mochten zich in een goede belangstelling verheugen. Waren er op de eerste avond  in de Oude Pastorie 12 belangstellenden aanwezig, op de tweede avond was dit aantal gegroeid tot… LEES VERDER

dec 04

Terugblijk op zondag 12 november – deel 2

Van Kees Schaaf IN HET PROGRAMMABOEKJE INSPIRATIE & BEZINNING las ik over de avond van zondag 12 november georganiseerd in samenwerking met de 20+ eetgroep van de jongeren. Hún uitnodiging voor een thema-avond over door hen aangedragen vragen, gericht aan alle leeftijden. “Om van elkaar te leren. Dat is wat de jongeren willen”, zo stond er te lezen. Nou, dát wilde ik ook wel want wat weet ik eigenlijk van onze twintigers, hoe zij de kerk beleven en het geloof en hoe zij dat een plaats geven in hun leven? Het was mooi om mee te maken dat massaal door ouderen… LEES VERDER

dec 04

Terugblik op Inspiratie en Bezinning avond op 9 november

TERUGBLIK OP DONDERDAG 9 NOVEMBER ‘vierden’ we met een groep van ongeveer 20 gemeenteleden de 500e verjaardag van de Reformatie. Het onderwerp : Maarten Luther – Wie was hij? We werden deelgenoot van het veelbewogen leven, de gedachten en daden van Maarten Luther en kregen een inkijkje in het leven van de belangrijke personen om hem heen. Simon van der Hauw nam ons via een PowerPointpresentatie van foto’s en documenten mee in zijn bewondering voor Maarten Luther. Hij vertelde enthousiast over wat we aan Maarten Luther te danken hebben. Telkens bracht hij de enorme werklust en ijver van Luther onder… LEES VERDER

apr 22

Foto’s van acties van de jeugd voor de Paulus Kerk in Fotoalbum

Onder Fotoalbum kunt u foto’s vinden van activitieten voor de Paulus Kerk.