feb 27

Boek presentatie ds Piet Schelling op 21 maart

TAAKGROEP INSPIRATIE & BEZINNING

Ds Piet Schelling (nogmaals) aan het woord

Op 4 april 2019 organiseert de Taakgroep Inspiratie & Bezinning een avond waarin ds Piet Schelling spreekt over het voltooid leven en de vragen die hem bezighouden. In het verlengde van deze activiteit attenderen wij u op het nieuwste boek van hem dat binnenkort verschijnt.

 Denkend aan de dood kom ik tot leven

Ik ga dood.Zo opent dit boek. Drie woorden waarachter een wereld van gedachten en gevoelens schuilgaat. Open en toegankelijk laat hij zien wat het levenseinde met hem doet. Het besef van het einde, prikkelt hem om naar zijn leven kijken. Hij deelt zijn gevoelens, roert in zijn ziel, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en afscheid nemen. In dat alles zoekt hij naar houvast en troost. Ook vertelt hoe hij zich verhoudt tot actuele thema’s zoals reanimatie, orgaandonatie, euthanasie en voltooid leven. Nu hij weet waar hij staat, geeft dat rust en verhoogt dat de kwaliteit van leven. Hij vertelt hierover om anderen te stimuleren op hun manier na te denken over het einde.

Op donderdag 21 maart vindt de presentatie van het boek plaats. Het is een open bijeenkomst waarin u van harte welkom!

Locatie:         De Hoeksteen, Burg. Kampschöerstraat 25, 2681 AB Monster.

Tijd:                De aanvang is 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur

Het boek (prijs € 15,99) is die avond verkrijgbaar, maar ook bij de boekhandel of rechtstreeks bij de schrijver (E: p.schelling@kabelfoon.net; T: 0174-287365). Kokboekencentrum Uitgevers Utrecht, met als ISBN: 978 902 395 726 3 (ISBN e-book: 978 902 395 727 0).