jan 05

BIDSTOND BEROEPINGS-EN KERKENWERK PGM

Ora et Labora…dit zie je weleens staan op oude boerderijen. Het betekent bid en werk. Nou, werken kunnen we in Maasland wel. We organiseren een reuze bazaar, we verbouwen de kerk, we poetsen kronen en wat al niet meer. En bidden, dat doen we ’s zondags in de kerk. En natuurlijk thuis, bij het eten en slapen gaan.

 

In het voorjaar van 2020 neemt dominee Simon van der Hauw afscheid van onze gemeente. De kerkenraad heeft de voorbereidingen gestart om een nieuwe predikant te beroepen. Dit is mensenwerk, maar is het niet ten diepste God die Zijn gemeente bouwt, die ons richting geeft en die ons alles wil geven wat wij nodig hebben? We kunnen het lezen in Filippenzen 4:6.

Vanuit dat besef van afhankelijkheid willen we een bidstond starten om God te bidden en te danken voor het werk in de gemeente, in het bijzonder het beroepingswerk.

Elke bijeenkomst zal onder leiding van een vast persoon een uur in beslag nemen.
In dat uur zijn er drie onderdelen.

  • Intro met zang en een paar woorden over bidden vanuit de Bijbel.
  • Samen bespreken van de punten waarvoor we kunnen danken en bidden.
  • Met elkaar bidden voor de genoemde punten. Dit kan hardop, maar men kan ook stil meebidden.

 

De bijeenkomsten worden gehouden op elke eerste woensdag van de maand, te beginnen op woensdag 5 februari 2020 van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Oude Pastorie, Kerkplein 12 te Maasland.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij Kees Schaaf, tel. nr. 010-5913829