jun 26

Stichting ZOA bedankt ons voor de onvangen gift

Geachte mensen van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Maasland,

Ook op 28 april jl. ontvingen wij over de afgelopen periode een mooie gift van € 500,- op onze rekening voor het werk dat we wereldwijd mogen doen voor de vele slachtoffers van geweld en rampen.

 Wij zijn hier zeer dankbaar voor en realiseren ons zo dat wij – ook in deze voor vele slachtoffers van geweld en rampen moeilijke tijden – samen met kerken als de uwe gestalte mogen en kunnen geven aan de bijbelse opdracht van ontferming en uitreiken die we als christenen hebben gekregen. Zonder ondersteuning zouden we beduidend minder zorg kunnen dragen voor vluchtelingen wereldwijd. Samen maken we een verschil voor de vele slachtoffers in de wereld.

We waarderen deze relatie met u daarin zeer en vinden het mooi te weten dat we op deze wijze samen optrekken vanuit de Bijbelse opdracht “om te zien” naar hen die in grote moeite leven in deze wereld. Kortom heel erg bedankt.

En een mooie site voor input voor kerken in deze voor velen best moeilijke Coronaperiode is https://www.michanederland.nl/extramichazondag/

Daarnaast biedt ZOA ook mogelijkheden dat iemand van ons op aanvraag een gemeente-avond, dienst, tiener- of jeugdgroep kan bezoeken om daar rondom thema’s als “Bijbel en barmhartigheid”, “Het leven van een vluchteling” en “Wat voor verschil maken we nu echt?” Ook hebben wij voor kinderen en jongeren de mogelijkheid om een simulatiespel over vluchtelingen en hun ervaringen te doen samen met uw kerk.

 Mocht u een e-mailadres specifiek voor uw diaconie hebben dan ontvang ik dat graag van u. Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Gert Visscher
Community Engager
Postbus 4130 | 7320 AC Apeldoorn
T +31 (0)55 36 63 339 | M +31642019044
E g.visscher@zoa.ngo | www.zoa.nl