okt 30

Amnesty International

Door de coronacrisis komt de vrijheid in de wereld nog weer meer onder druk te staan. Vrijheid voor alle mensen behoeft eigenlijk voortdurend aandacht. Om daarbij te helpen zouden wij graag de maandelijkse brieven aan jullie hebben aangeboden, maar omdat onze samenkomsten, terecht, niet door kunnen gaan is dat nog niet mogelijk.

Maar wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Met onze steun blijft die strijd mogelijk. Help mensen in nood: teken de petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene.
Dat kan door naar de site van Amnesty te gaan, t.w. https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties

Je kunt een onderwerp kiezen dat je aanspreekt.

Hopelijk duurt het niet lang voor we de maandelijkse brieven weer kunnen neerleggen in de kerk en we de diensten weer met elkaar kunnen beleven.

de werkgroep Amnesty