feb 01

Ambtsdrager: “het komt nu even niet uit…..”

Voor u gelezen (door een meelevend gemeentelid):

Op zoek naar nieuwe ambtsdragers

Toen ik veertien was, kwam er iemand van de jeugdraad om te vragen of ik lid wilde worden van de jeugdclub. Nou nee, zei ik toen, ik moet nogal veel huiswerk maken en bovendien zit ik op korfbal en bij de scouting. Als ik achttien ben heb ik vast meer tijd. Toen ik achttien was, kwam er een ouderling bij me en vroeg me of ik lid wilde worden van de jeugddienstcommissie. Ik vond het heel jammer om te weigeren, maar ik was net een pittige studie begonnen. Dus vroeg ik om nog even geduld te hebben. Na mijn studie zou ik graag wat in de kerk doen. Toen ik vijfentwintig was vroeg de voorzitter van de kerkenraad of ik diaken wilde worden. Maar ach, dat kwam toch wel erg slecht uit. Ik was net met een baan begonnen en bovendien zou ik over niet al te lange tijd gaan trouwen. Nee, het moest nog maar even wachten.

Tien jaar later, ik was inmiddels getrouwd en had drie kinderen, kwam de predikant op bezoek met de vraag of ik ouderling wilde worden. Maar nee, dat lukte helaas niet. We hadden net een nieuw huis gekocht en bovendien hadden we het nogal druk met de kinderen. Op zaterdag mee naar de voetbal en regelmatig rijden als ze moesten optreden het hun koor. Later misschien. Inmiddels was ik vijftig geworden en op een dag stond een wijkouderling op de stoep. Ze hadden nog mensen nodig voor het moderamen van de kerkenraad. Of ik dat misschien wilde doen. Ach nee zei ik, ik heb nog nooit wat in de kerk gedaan en dan is de stap om voorzitter of scriba te worden wel erg groot. Bovendien heb ik net promotie gehad op mijn werk en het vraagt nogal veel tijd om me daar in te werken. Over tien jaar hoop ik met de VUT te gaan, dus dan heb ik alle tijd.

Een jaar of tien later werd me gevraagd of ik wijkbezoeker wilde worden. Maar dit kwam toch wel erg slecht uit. We pasten op de kleinkinderen en het bracht nogal werk met zich mee.

Nu ben ik tachtig en zit al een hele tijd te wachten tot er eens iemand van de kerk op bezoek komt.