jun 04

Afscheid van Lize Boudesteijn als kosteres

In de dienst op zondag 7 juli nemen we afscheid van Lize Boudesteijn als kosteres van onze kerk. Zij is meer dan 27 jaar als kosteres werkzaam geweest in de Hervormde Gemeente en na de fusie in de Protestantse Gemeente Maasland. We zijn haar dankbaar voor haar inzet en toewijding die zij al die jaren heeft getoond en voor de fijne samenwerking met de diverse geledingen in onze kerk. In haar kosterswerk is zij jarenlang ondersteund door haar man Leen. 

Na de dienst op 7 juli drinken we met elkaar koffie en een drankje in het Trefpunt en is er gelegenheid voor iedereen om haar te bedanken voor het verrichte werk en afscheid te nemen als kosteres.  

Vanaf juli wordt de taak van koster als volgt ingevuld.

Voor de zondagse diensten is Jochem Keijzer koster. Hij wordt bijgestaan door een team van hulpkosters. 

Gastvrouw van de Oude Kerk wordt Lia de Vos, die nu de beheerder is van De Magneet. Zij houdt de agenda bij van alle evenementen die in de Oude Kerk plaatsvinden. Ook is zij gastvrouw namens de kerk voor rouw- en trouwdiensten. 

Dus tot 1 juli houdt Lize Boudesteijn de agenda bij van de Oude Kerk en na 1 juli kunt u zich wenden tot Lia de Vos.