nov 01

Actie Kerkbalans 2022

Geacht gemeentelid,

We zijn alweer bezig om de actie Kerkbalans 2022 voor te bereiden.
Vorig jaar is er een proef geweest waarbij een geselecteerd aantal leden van onze gemeente via e-mail is benaderd voor de toezegging Kerkbalans.
In zo’n e-mail kun je doorklikken en de toezegging eenvoudig bevestigen.
Deze wordt vervolgens automatisch verwerkt. Dit voorkomt fouten en bespaart werk, dus we hopen dat veel leden op deze manier hun toezegging willen gaan doen.

Graag willen we in januari ook gebruik maken van uw e-mailadres voor de toezegging Kerkbalans 2022. Dan bent u hiervan alvast op de hoogte.
Mocht dit niet uw juiste e-mailadres zijn, wilt u dan uw juiste adres laten weten middels een antwoord op deze mail (naar ledenadministratiepgm@pg-maasland.nl).

Ter info: de toezeggingsmail die u zult ontvangen, wordt in januari verstuurd via bijdrage-administratie@pg-maasland.nl. Zou u dit mailadres aan uw lijst met veilige afzenders willen toevoegen, zodat het niet in uw Ongewenste mail komt? Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkrentmeesters,
Werkgroep Kerkbalans 2022