jan 04

Actie Kerkbalans 2019

 

Geef voor je kerk

Deze week vindt u de envelop Kerkbalans 2019 in de bus. Dankzij de (financiële) inzet van velen kon de kerk ook afgelopen jaar weer functioneren. We kijken nu vooruit, het is weer tijd voor de Kerkbalans 2019. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Kerken krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijft de kerk van waarde voor de leden en de samenleving.

Graag ontvangen wij het in de brief bijgevoegde antwoordformulier z.s.m. van u terug. Het fijnste is als u ons per email laat weten hoeveel u aan de kerk wilt bijdragen en hoe u dat gaat doen. Maak zo mogelijk een scan of foto van het ingevulde formulier en mail dat.

Ons e-mail adres hiervoor is: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl.  U kunt ook de ingesloten retourenvelop gebruiken. Deze kunt u op zondag 20 of 27 januari 2019 in de bus doen die in de kerk staat of opsturen naar of in de brievenbus doen bij de opgegeven adressen op de retourenvelop.

Het bankrekeningnummer is  NL87 RABO 0113 2438 55  t.n.v. Protestantse Gemeente Maasland onder vermelding van uw ‘lidnummer’ (staat in de brief boven uw adres) en ‘Kerkelijke bijdrage 2019’

————————————————————————————————————————————————