jun 08

Weeknieuws 13 juni 2021

Zondag  13 juni                     

10.00 uur Oude Kerk             ds. B.W.J. de Ruyter 

                                               Gemeenteleden van wijken 3, 5 en 8  zijn welkom

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen


Bij de dienst van 13 juni

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Leden uit de wijken 3, 5 en 8 zijn welkom om deze  kerkdienst bij te wonen.

Themadienst: “Groene Kerk- Groen Geloven”

In deze dienst zal psalm 8, waar de grootheid van Gods schepping wordt verwoord,  centraal staan.

Klimaatsverandering en de opwarming van de aarde zijn misschien wel de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. De zorg om de schepping zal daarom hoog in het vaandel geschreven moeten worden. We hebben als mens een grote impact op de wereld en het klimaat. Bewustwording hiervan staat nog in de kinderschoenen.                                      

Vragen als ‘hoe houden we de wereld leefbaar en wat betekent de verantwoordelijkheid voor de schepping voor ons als gelovigen?, zullen zeker aandacht krijgen.

Van harte welkom!

Taakgroep missionaire diensten    


Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk 

Wat doe je hier? (Johannes 4:5-26)

Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl Joden normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water.

Hij maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: PKN Missionair werk en algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte zondag 13 juni: Dorpskerken willen van betekenis zijn
Zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken.

 

U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

 ____________________________________________________

 Overig Nieuws

Omzien naar elkaar 

Afgelopen vrijdag is Hanneke de Man van de Maassluisseweg in afwachting van een operatie op 10 juni voor een paar dagen uit het ziekenhuis thuisgekomen. We hopen en bidden dat deze operatie het gewenste resultaat zal hebben.

De predikanten 

 

Bloemengroet

De bloemen zijn met de hartelijke groeten vanuit de gemeente gebracht naar mevr. J. Prins – Bienengräber, Doelstraat 56 en naar mevr. C. de Jong, Woonzorgcentrum Akkerleven in Schipluiden.

Bedankt!
Bedankt alle mensen die mij hebben gesteund met kaarten, fruit, bloemen, puzzelboekjes enz.
Het was hartverwarmend!

Groeten,
Wil van Buuren-van Woerden

___________________________________________________

DORCAS zamelt weer in !!
Zaterdag 12 Juni tussen 10 en 12 uur staan we weer met de Dorcas bestelbus aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584