mei 23

Liturgie 24 mei – Wezenzondag

Deze dienst is ‘live’ te volgen via You Tube: klik hier om de kerkdienst te volgen


Mededelingen (door ouderling)

Intochtslied: Lied 663:1 en 2  Al heeft Hij ons verlaten….

Stil gebed

Votum en groet

Lied: Psalm 27 :2 en 5 Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen….

Opdracht van God voor ons leven: Romeinen 13:8-14

Zingen: Lied 283:1, 3, 4 In de veelheid van geluiden….

Gebed

Aandacht voor de kinderen,  iets vertellen over ‘Wezenzondag’,  daarna:

https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

“Ik moet weggaan…”

Schriftlezing (verzorgd door gemeentelid):Johannes 14:15-26

Lied: Lied 754:1 en 2 Liefde Gods die elk beminnen….

Verkondiging

Lied: Psalm 68:2 Draagt op een lied, aan Hem gewijd….

Voorbeden en dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Collecte-moment (zie hieronder)

Slotlied:Lied 919:1, 3 en 4 Gij die alle sterren houdt….

Gezongen amen


De collecte  kunt u overmaken op de volgende manieren:

  1. Klik op het QR-code plaatje hieronder. De pagina van ING online bankieren wordt dan getoond
    of
  2. U scant met de camera van u mobiele telefoon, of met een QR-scanner (Tikkie of een algemene QR-scanner) de onderstaande QR-code.
    (Let wel: sommige banken-apps hebben ook een ingebouwde QR-scanner.
    Niet alle banken herkennenn deze QR-code. Het installeren van een QR-scanner app verdient dan de voorkeur).

Collecte PGM voor Diaconie (50%), Algemeen Kerkelijk werk (35%), Zendig (15%)

Uw gift wordt verdeeld over Diaconie (50%), Algemeen Kerkelijk Werk (35%) en Zending (15%).

U kunt zelf nog het bedrag wijzigen.

 

 

 

 

3. U kunt natuurlijk ook een bedrag overmaken op het algemene bankrekeningnummer van de PGM:
Rekening nr:  NL77 RABO 0124 1576 02.
In de omschrijving kunt u uw doelen en percentages kenbaar maken (bijv. 50/35/15 voor Diaconie, AKW    en Zending).

4. U kunt ook u collectebonnen en/of geld in een envelop bij de Jan Heijdra of Henk van Trigt in de brievenbus doen. Graag wel aangeven voor welke u doelen uw gave is bestemd.