Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws berichten

Foto’s afsluiting van de eetgroepen

De foto’s zijn gisteren gemaakt bij de afsluiting van de eetgroepen bij de familie Verboon. 

Liturgisch bloemschikken 6e zondag veertigdagentijd

“Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messiaspretendent. Hij zit op een ezel, passend
bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou
terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote
koning de stad binnen.”
 
Mediatieve tekst
“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”
 
 
De 8 flessen zijn in twee rijen van vier opgesteld waardoor het een poort lijkt.

Boeken-en plantjesmarkt 20 april a.s

Zaterdag 20 april boeken- en plantjesmarkt, 09:30 – 14:00 uur, Oude Pastorie

(meer…)

De 40-dagentijd en de Stille Week

Na de goede ervaringen van twee jaar geleden hebben we in overleg met de R.K. parochie gekozen om de vieringen van in de 40-dagentijd en in een deel van de Stille week weer gezamenlijk op te trekken.

Ter bezinning is er elke dag een wandeling om beurten in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland.

In de 40-dagentijd houden we éénmaal per week een viering op woensdagavond. We bereiden de vieringen gezamenlijk voor. In de Stille week vieren we de vespers/vastenoverwegingen op maandag, dinsdag en woensdag ook samen. Te Deum Laudamus werkt mee in de vesper van

15 april. Op woensdag is er een sobere maaltijd voor de vesper. Vanaf Witte Donderdag vieren we elk in onze eigen kerk. Een overzicht van de oecumenische vieringen in april is:

(meer…)

De Kruisweg

De Kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest, een godsdienstige oefening die sinds de 15e eeuw reeds bestaat. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een Kruisweg is dat de gelovige zo in gebed de Via Dolorosa kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest. De Kruisweg wordt gebeden in de middag van Goede Vrijdag om 15.00 uur. Het is een meditatieve viering van woord en gebed, waar bij de 14 staties (het lijdensverhaal van Jezus) centraal staan.

De Evangelieverzen die bij elke statie horen worden gelezen en afgewisseld met gezangen en gebeden. Na de Kruisweg is er gelegenheid om (met bloemen) het kruis van de Heer te vereren in de kruishulde. Gelovigen lopen langs een groot houten kruis, knielen neer als ze dat willen en leggen bloemen bij het kruis.

De Kruisweg in Maasland begint op Goede Vrijdag (19 april) om 15.00 uur in de R.K. parochiekerk. De R.K. gemeenschap en de Maaslandse oecumenische overleggroep nodigen alle leden van de Protestantse Gemeente Maasland van harte uit om bij deze mooie en bijzondere viering aanwezig te zijn.

Pastor Jan Lamberts


 

Wandelen in de 40-dagentijd

De RK-parochie organiseert wandelingen tijdens de 40-dagentijd. Iedere dag, behalve zondags, start de wandeling om 09.00 uur vanuit een plaats in de parochie. In Maasland beginnen we in De Link. Voordat we de wandeling beginnen is er een korte overdenking. Als PGM doen we graag mee met dit initiatief. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Hieronder staat het schema voor de wandelingen in april.

(meer…)

Kerkradio Nieuws

KERKRADIO NIEUWS

Indien u niet meer in de gelegenheid bent de kerkdiensten te bezoeken en niet in het bezit bent van een computer of kerkradio aansluiting en u graag de diensten wil beluisteren kunt u een aansluiting aanvragen voor een kerkradio toestel bij de kerkenraad. Deze aansluiting gaat dan via uw telefoon aansluiting. Helaas is de afgelopen periode gebleken dat dit niet in alle gevallen kan, maar dit kunnen wij dan voor u uitzoeken.

Als gezegd kunt u de kerkdiensten ook beluisteren via een computer of tablet.

Via de website van kerkomroep.nl kunt u een keuze maken vanuit welke plaats en daarna vanuit welke kerk u een kerkdienst wil beluisteren.

Voor de meer ervaren computeraars is het de navolgende site: 

http://www.kerkomroep.nl/#prov.php?pr=plaats&zt=maasland 

Eventuele informatie kunt u verkrijgen bij Jasper Moerman, Hoefslag 21, tel. 5924114 of Wim Koornneef, tel. 06-20756753.


 

Boeken- en plantjesmarkt 20 april a.s

Boeken- en plantjesmarkt 20 april a.s

Net als vorig jaar worden de boeken- en plantjesmarkt gecombineerd. In de Oude Pastorie kunt u terecht voor een keur aan tweedehands boeken.

Voor aantrekkelijke prijzen kunt u een keuze maken uit streekromans, thrillers, jeugdliteratuur, kinderboeken, strips, boeken over (streek-)geschiedenis, sport, natuur, religie, gezondheid, kookboeken, woordenboeken, Engels-, Duits- of Franstalige boeken, allerlei curiosa voor verzamelaars.

 

 

Op het Kerkplein vóór de Oude Pastorie staan we met de plantjesmarkt. Zoals u van ons gewend bent hebben we weer en flink assortiment aan perkgoed en andere tuinplantjes. Voor de gezelligheid en eventueel wat minder goed weer zetten we een partytent neer. Dan staan zowel u als de plantjes droog. Kunt u de plantjes vanwege het weer of om een andere reden niet meteen in uw tuin of bloembakken zetten, dan is dat geen probleem. U kunt ze rustig een paar weken in hun potjes of trays laten staan, als ze maar regelmatig water krijgen. Wij bieden u een uitstekende kwaliteit voor een scherpe prijs.

De opbrengst is bestemd voor onderhoud en restauratie van de Oude Kerk. Koop daarom uw boeken en plantjes bij ons en steun daarmee de kerk.

De activiteitencommissie hoopt u op zaterdag 20 april a.s. weer te mogen verwelkomen in en bij de “ Oude Pastorie ”.

 

Zondag schikkingen van de veertigdagentijd

Schikking is gebaseerd op de volgende teksten:

Exodus 6: 2-8
antwoordpsalm 103: 1-7
epistellezing Romeinen 5: 1-11
Lucas 13: 1-9

Over de schikking:

de 8 flessen zijn 2 aan 2 geplaatst in de vorm van een open ellips zodat de vorm van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen ook denken aan ogen. De sierlijke grassen als bekleding van de potjes en flessen versterken het beeld van inkeer. De vijgen verwijzen naar de vijgenboom.

 

        Mediatieve tekst

         Zie
         de bloeiende wilg
         een eerste teken
         lente
         die komen gaat.

 

Vriendelijke groet,

Carin

—————————————————————————————————————————————

Oude Kerk zaterdags open

Op zaterdags is de Oude Kerk open van 11.00 – 16.00u. Voor iedereen die een moment van rust, bezinning of contact zoekt. Ook is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. De doopkapel is ingericht als stiltecentrum en daar is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor wie dat wil. Natuurlijk is de kerk ook open voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de kerk en er een kijkje wil nemen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te doen als vrijwilliger op zaterdag, of als u verder vragen heeft, dan kunt u zich melden bij Lize Boudesteijn (email: lize@caiway.nl, tel: 06-11294415) of Peter van Rijs (peter.vanrijs@gmail.com, tel: 06-43010095).


 

Programma boekje Inspriratie & Bezinning 2018-1019

INSPIRATRIE & BEZINNING

Klik op de onderstaande link om het programma boekje van Inspiratie & Bezinning 2018-2019 te openen.

taakgroep – boekje 20182019 vs 2.0


 

Agenda

Agenda

Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.