Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws berichten

Iets meenemen op de Startzondag 8 september

Thema: Een goed verhaal

Op de komende startzondag op 8 september willen we aandacht geven aan stenen of andere voorwerpen waar een verhaal aan vastzit. De stenen die neergelegd werden bij de doortocht door de Jordaan (Jozua 4) waren gedenkstenen. Iemand vraagt: Waarom liggen die stenendaar? En dan kan het verhaal verteld worden over Gods daden en wat het volk had beleefd.

Naar aanleiding van het verhaal in Jozua willen we gemeenteleden vragen iets naar de kerk op de startzondag mee te nemen. Dat kunnen bijvoorbeeld stenen zijn die je meegenomen hebt van vakantie en daar zit dikwijls een verhaal aan vast. Maar ook andere voorwerpen met een verhaal zijn welkom. Die verhalen kunnen we dan na afloop van de startzondag met elkaar delen. We zijn benieuwd wat jij laat zien en gaat vertellen! De voorwerpen kunnen op lange tafels gelegd worden met een briefje erbij met uw naam.

Het team van voorbereiding

Weeknieuws 18 & 25 augustus

Kerkdiensten

Zondag 18 augustus
10.00 uur    Oude Kerk      ds. A. van Nierop, Beverwijk

Zondag 25 augustus
10.00 uur    Oude Kerk      ds. B.W.J. de Ruyter


Bij de dienst  van 18 augustus

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen. 

 Kinderkerk

Lucas 12:49-56: Wat gaat het worden?

In het verhaal voor de jongste kinderen kijken twee mensen naar de lucht om te zien wat voor weer het wordt. In het verhaal voor de oudste kinderen nemen mensen een parasol mee, want het wordt een warme dag. Maar weten ze ook wat er in de wereld gaat gebeuren? Het is nu de tijd dat het koninkrijk zal aanbreken.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

Er is geen oppasdienst.

 Kaars aansteken

Nanda van Buuren zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

 Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de  tweede collecte voor  algemeen kerkelijk werk en bij de uitgang wordt de orgelfondscollecte gehouden.


Bij de dienst van 25 augustus

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

 Kinderkerk

Lucas 13:22-30: Dit wil je niet missen!

Iemand stelt Jezus de vraag: Zijn er maar weinigen die worden gered? Jezus antwoordt dat er redding is voor velen. Maar dat zij daar zelf voor in beweging moeten komen. Het is alsof God de sleutel van zijn huis aan mensen gegeven heeft.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

Er is geen oppasdienst.

Kaars aansteken

Maarten van Buuren zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor  de zending en de tweede collecte is voor algemeen kerkelijk werk.


 

Overig (meer…)

Oude Kerk zaterdags open

Op zaterdags is de Oude Kerk open van 11.00 – 16.00u. Voor iedereen die een moment van rust, bezinning of contact zoekt. Ook is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. De doopkapel is ingericht als stiltecentrum en daar is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor wie dat wil. Natuurlijk is de kerk ook open voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de kerk en er een kijkje wil nemen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te doen als vrijwilliger op zaterdag, of als u verder vragen heeft, dan kunt u zich melden bij Lize Boudesteijn (email: lize@caiway.nl, tel: 06-11294415) of Peter van Rijs (peter.vanrijs@gmail.com, tel: 06-43010095).


 

Agenda

Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.


 

Algemeen


Predikanten:ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Website:www.kerkentemaasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584