Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws berichten

Rommel en Boekenmarkt

Inzamelochtend zaterdag 14 maart 2020

Wilt u overbodige spullen kwijt ………..…………..?

Op zaterdagochtend 14 maart kunt u die tussen 10.00 en 12.00 uur inleveren bij onze opslag aan de Westgaag 104.

Ook dit jaar hopen en wij daarmee een degelijk aanbod van leuke goederen voor onze jaarlijkse rommelmarkt ѐn voor onze twee boekenmarkten te kunnen samenstellen.

Oude TV-toestellen, computers en video-apparatuur vinden geen aftrek meer op de rommelmarkt,

daarom nemen wij die niet meer op in onze voorraad.

U maakt ons heel blij als u uitsluitend schone en onbeschadigde marktwaar aanbiedt, waarvoor alvast onze hartelijke dank.

de activiteitencommissie

Avond voor jongeren én ouderen

Avond voor jongeren én ouderen, met ds. Renske Oldenboom
Verplaatst naar zondag 15 maart!
De avond met studentenpastor ds. Renske Oldenboom uit Delft is wegens omstandigheden
verplaatst van zondag 9 februari naar zondag 15 maart. Opgeven voor deze avond, incl. broodjes,
kan dan ook tot 8 maart.

Kerkbalans 2020

    Geef voor je kerk

De envelop “Kerkbalans 2020” is bij u thuis bezorgd. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand gebracht. Ook dit jaar zijn we weer veel van plan. Er zijn avonden Inspiratie en Bezinning, gesprekken met ouders die hun kind hebben laten dopen, gezamenlijke maaltijden, acties voor nood dichtbij en verder weg, wekelijkse vieringen, kliederkerk voor de kleintjes, etc. In de folder bij deze brief leest u meer over het werk van onze kerk. Op de website kerkentemaasland.nl staat actuele informatie. Ook kunt u zich via de website gratis abonneren op de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Graag ontvangen wij het in de brief bijgevoegde antwoordformulier z.s.m. van u terug. Het fijnste is als u ons per email laat weten hoeveel u aan de kerk wilt bijdragen en hoe u dat gaat doen. Maak zo mogelijk een scan of foto van het ingevulde formulier en mail dat. Ons e-mail adres hiervoor is: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl. U kunt ook de ingesloten retourenvelop gebruiken en deze in de daarvoor bestemde grijze bus deponeren. Deze bus staat zondag 19 januari in de Rooms Katholieke Kerk want daar is een oecumenische viering, en op 26 januari in de Oude Kerk. Of u kunt de envelop opsturen naar, of in de brievenbus doen bij, de opgegeven adressen op de retourenvelop.

Het bankrekeningnummer is NL87 RABO 0113 2438 55 t.n.v. Protestantse Gemeente Maasland onder vermelding van uw ‘lidnummer’ (staat in de brief boven uw adres) en ‘Kerkelijke bijdrage 2020’.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw toezegging!

De kerkrentmeesters

GESPREKSAVONDEN voor 25-35 jarigen

(ook welkom als je net iets jonger of ouder bent)

Hallo allemaal,

In seizoen 2018-2019 hebben we 3 goede gespreksavonden gehad met een kleine groep.

Avonden over een thema waarin ieder inbreng kon hebben, kon luisteren naar de ander en zo van elkaar leren. We hebben afgesproken dat we de gespreksavonden zouden vervolgen in januari 2020.

Het format om op vrijdagavond bij elkaar te komen in iemands huiskamer en koffie/thee te drinken  sprak de deelnemers aan.

We stellen ons voor dat we in januari, februari en maart 2020 weer 3x op een vrijdagavond bij elkaar komen. Bijvoorbeeld op vrijdag 24 januari, 21 februari en 20 maart, weer bij een van jullie thuis.

Wil je op vrijdagavond 24 januari 2020 ook meedoen aan de gespreksgroep, geef je dan uiterlijk 20 januari op bij Hannie van Rijs, Marieke Steendam of Addie Goudzwaard.

Ook horen we graag of je je huis wilt openstellen?

hanniehellendoorn@gmail.com
sluijtsteen@kabelfoon.nl
addiegoudzwaard@gmail.com

Hartelijke groet,

Addie Goudzwaard, Hannie van Rijs en Marieke Steendam


 

OECUMENISCHE MAALTIJD IN MAASLAND

Dinsdagavond 21 januari 2020 zal in het kader van de eenheid van de christenen een gezamenlijke soep- en broodmaaltijd worden gehouden in “De Link” aan de Hammerdreef. Inloop vanaf 18.00 uur. De maaltijd zal een informeel karakter hebben en is bedoeld voor de ontmoeting met elkaar.

Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij:

E-mail: oecumenemaasland@gmail.com
Henk van der Does, Vr. Lideweysingel 8, tel. 5928946,
Jan Louter, Hoefslag 26, tel. 5917273
Parochiesecretariaat, Meester Postlaan 6, tel. 5912055.

Deelname is gratis.

Het Oecumenisch Overleg


 

Open Podium

vrijdagavond 24 januari 2020, voor jong en oud!! 

Bespeel je een instrument, kun je zingen of gedichten voordragen? Dan is “Open Podium” iets voor jou! Kun je schilderen, fotograferen of iets dergelijks? Dan biedt dit “Open Podium” jou of jullie een mooie plek. U kunt zich hiervoor niet meer opgeven! Voor verdere informatie zie het boekje Inspiratie en Bezinning.

De Taakgroep.

Kerkdiensten Januari 2020

Zondag 5 januari

10.00 uur Oude Kerk            ds. B.W.J. de Ruyter, kinderkerk, nieuwjaarsbegroeting

10.00 uur Singelhof              ds. S. Tj. van der Hauw, dienst voor ouderen,                                                                               nieuwjaarsbegroeting

Zondag  12 januari                                      

10.00 uur Oude Kerk            ds. S. Tj. van der Hauw, doopdienst, kinder- en jeugdkerk

Zondag 19 januari                 Eenheid van de christenen           

10.00 uur RK Kerk                 ds. S. Tj. van der Hauw en pastor E. Stok, oecumenische                                                                                               viering       

Zondag 26 januari                                                                          

10.00 uur Oude Kerk            ds. G. van Meijeren, classispredikant, kinderkerk,                                                                                      orgelfondscollecte

19.00 uur Oude Kerk            ds. S. Tj. van der Hauw, kerkgesprek

Zondag 2 februari

10.00 uur Oude Kerk            ds. F. Bos, avondmaalsviering, kinderkerk

10.00 uur Singelhof              ds. B.W.J. de Ruyter, avondmaalsviering voor ouderen

 

Doopzondagen: 12 januari, 29 maart, 17 mei, 30 augustus, 25 oktober

(meer…)

Liturgisch Bloemschikken – 1e Kerstdag

Eerste Kerstdag: gebaseerd op Johannes 1:1-14
 
De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en
bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we
op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij
als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

Kerstwandeling – een impressie

Kijk even in het fotoalbum naar de foto’s van een geslaagde Kerstwandeling.

Start in de Aloysius, waar we kunnen genieten van het kinderkoor Luna.

Onder weg horen we steeds de klanken van de Midwinterhoorns.

In de Katholieke kerk krijgt Zacharias bezoek van een engel met een wel heel bijzondere boodschap.

in de Singelhof kunnen we genieten van muziekvereniging Masalant.

Langs de Kluiskade: Maria en Jozef krijgt een wonderlijke boodschap van een engel: ook zij zal een kind krijgen en het Jezus noemen.

Romeinse soldaten bij de brug

In Het Tavenue (Bethelem) kan men zich inschrijven (het was heel druk daar). 

De Schilpen: Het is zo druk dat er in de herberg geen plaats is. De Steunkousen speelden weer als vanouds.

Daarna iets drinken  voor de dorstige reizigers .

In  de prachtige Oude Kerk zongen de engelen  van Let’s Sing Together mooie liederen.

Op de Commandeurskade kwamen we drie deftige wijze mannen uit verre landen tegen. Zij volgenden een ster. Ze zoeken een koningskind.

Iets verderop vinden we Herodus die ook graag wilde weten waar het koningskind is. 

Op naar Lentiz. 
Daar houden de herders de wacht over hun kudde. 

Daar een stem van een engel die kondigt de geboorte van Jezus aan.

De engelen (Spirit) zingen.

In de stal is er wel plaats en daar is Jezus geboren. Daar vinden Jozef en Maria met het kindje Jezus.

 

Programma Inspiratie & Bezinning seizoen 2019-2020

Een goed verhaal. 

Dat is het thema van de PKN voor het seizoen 2019-2020. 

De Taakgroep Inspiratie & Bezinning heeft bij de samenstelling van de activiteiten rekening gehouden met dit thema. 

Klik hier voor een overzicht van het programma voor het seizoen 2019-2020taakgroep – boekje 20192020 online

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. 

Ook tijdens de activiteiten van de taakgroep Inspiratie & Bezinning zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. 

Er is altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over zaken die met geloof te maken hebben of om te luisteren naar elkaar met het doel te groeien in persoonlijk geloof én als kerkelijke gemeente. 

We hebben geprobeerd om een gevarieerd aanbod voor jong en oud samen te stellen. 

Als je ideeën hebt voor het volgende seizoen, geef die dan vooral door aan Marja Dijkshoorn, Marin van Hartingsveldt, Simon van der Hauw of Liesbeth van Santen. 

Wij wensen je veel inspiratie. 

Agenda

Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.


 

Algemeen


Predikanten:ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Website:www.kerkentemaasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584