Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws berichten

Weeknieuws 26 mei

Kerkdiensten  

Zondag 26 mei                                                   

10.00 uur        Oude Kerk                              ds. B.W.J. de Ruyter,
belijdenisdienst

15.30 uur        Oude Kerk                              kliederkerk

19.00 uur        Oude Kerk                              kerkgesprek

Donderdag 30 mei (Hemelvaart)                   

10.00 uur        Oude Kerk                              ds. S.Tj. van der Hauw


BIJ DE DIENST  VAN 26 mei

Belijdenisdienst

In de dienst van zondag 26 mei zullen zes jongeren uit onze gemeente belijdenis afleggen. Het zijn: Jacco Moerman, Lennart Moerman, Martijn Moerman, Marlies Voogt, Nathan Voogt en Bart de Vos. Dit is natuurlijk voor onze hele gemeente een heugelijke gebeurtenis. Op het leesrooster voor deze zondag staat Johannes 14: 23-29. Aan deze dienst zal ook het combo zijn medewerking verlenen.  

Het combo zal in de morgendienst medewerking verlenen aan de dienst o.l.v. Leo Hans Koornneef.

Kinderkerk
Johannes 14:23-29: Geloof in vrede.
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!
Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst:De oppasdienst wordt verzorgd door Rosanne van der Hauw.

Kaars aansteken:Maarten van Buuren zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de  tweede collecte voor  algemeen kerkelijk werk.


Kerkgesprek 

Zondagavond is het laatste kerkgesprek van dit seizoen.
Het thema is: geloven in het milieu?
Tal van wetenschappers waarschuwen ons voor grote klimatologische veranderingen als wij doorleven zoals we nu doen. Politici proberen ons rijp te maken voor een energietransitie. Hoe raakt dat aan ons geloof? Kunnen we hier terugvallen op calvinistische spaarzaamheid? Ik ben benieuwd naar uw inbreng. 


BIJ DE DIENST VAN 30 MEI (Hemelvaart)

Hemelvaart 

Op donderdag 30 mei is een dienst om 10 uur in de Oude Kerk waarin wij stil willen staan bij de betekenis van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaart betekent de glorificatie van Jezus. Hij heeft alles voor ons gedaan en daarom heeft God Hem een ereplaats en een Naam gegeven die alle namen te boven gaat. Door zijn Geest bleef Hij bij zijn leerlingen en bij ons. Biddend hebben de eerste Christenen gewacht op de vervulling en de kracht van heilige Geest die met Pinksteren kwam. “ Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen…”

Organist: Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor het algemeen kerkelijk werk.


OVERIG NIEUWS

(meer…)

Maasland Zingt – 25 mei

Maasland Zingt

Op zaterdagmiddag 25 mei vindt in de Oude Kerk als vanouds Maasland Zingt plaats.

Naast samenzang verleent het koor Together uit Hoek van Holland zijn medewerking.

Het orgel wordt bespeeld door onze eigen organist LeoHans Koornneef.

De aanvang is om 15.30 uur.

Voor informatie: Jozef van Rijn 010-5917171.

Wandeling door de duinen – donderdag 23 mei

Wandeling door de duinen – donderdag 23 mei

Op donderdagavond 23 mei willen we een wandeling maken door de duinen in Hoek van Holland, met gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, bv over het thema “schepping (natuur) en geloven”. We verzamelen om 19:30 uur bij de Oude Pastorie, waar ds. Van der Hauw een korte introductie zal geven. Met diverse auto’s vertrekken we naar de duinen. Na afloop kunnen we nog wat met elkaar drinken en napraten. Graag uiterlijk 19 mei opgeven i.v.m. vervoer, ook of je eventueel kan rijden, bij Marin van Hartingsveldt (06-10974903 of henkenmarin@hetnet.nl).

De taakgroep Inspiratie en Bezinning

Weeknieuws 19 mei

Kerkdiensten  

Zondag 19 mei         10.00 uur         Oude Kerk    ds. B.E.J.H. Becking, Woerden


BIJ DE DIENST  VAN 19 mei

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Johannes 13:31-35: Laat het maar zien! 

In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Lauretta Kaldenberg.

Kaars aansteken

Lynn Hanemaaijer zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de zending, de tweede collecte voor  algemeen kerkelijk werk en bij de uitgang wordt de orgelfondscollecte gehouden.


(meer…)

Voorjaarsconcert in de Oude Kerk


Op 24 mei a.s. zal er door Jan Peter Teeuw een mooi voorjaarsconcert worden gegevenin de Oude Kerk van Maasland.

Toegangsprijs bedraagt €8,– incl. drankje. (t/m 12 jaar gratis)

Aanvang van het concert is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerk open.

Het programma bestaat o.a. uit Festing, Holcombe, Mendelsohn en improvisaties.

Jan Peter Teeuw is geboren op 5 juli 1987 en studeerde orgel o.a. bij Arjen Leistra.

Hij is organist van de Singelkerk te Ridderkerk.

U bent van harte uitgenodigd !!

(meer…)

Clean Team iets voor u?

We zoeken vrijwilligers die willen meedoen om de kerk schoon en netjes te houden. Het gaat dan om de normale “wekelijkse” schoonmaak. De toiletten moeten worden schoongemaakt, de prullenbakken geleegd, en de vloer van de kerk moet worden geveegd of gezogen. U kunt zich opgeven bij Peter van Rijs (peter.vanrijs@gmail.comof 06-43010095) en dan bespreken we met elkaar hoe we dit het beste kunnen gaan invullen. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Het zou mooi zijn als we dit met een groepje mensen voor elkaar kunnen krijgen. Lukt dit niet dan is het alternatief om een professioneel bedrijf de wekelijkse schoonmaak te laten uitvoeren.


Opbrengst Zendingscollecte 2019

Zendingscollecte aan huis 2019   

In de week van 8 t/m 12 april is de jaarlijkse zendingscollecte aan huis gehouden. Hierbij hebben wij het voorlopige bedrag van € 5.137,67 opgehaald. Dit geld wordt besteed aan het landbouwproject en trainingscentrum voor kleine boeren in Rwanda en voor theologisch onderwijs voor christenen in Pakistan. 

(meer…)

Oude Kerk zaterdags open

Op zaterdags is de Oude Kerk open van 11.00 – 16.00u. Voor iedereen die een moment van rust, bezinning of contact zoekt. Ook is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. De doopkapel is ingericht als stiltecentrum en daar is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor wie dat wil. Natuurlijk is de kerk ook open voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de kerk en er een kijkje wil nemen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te doen als vrijwilliger op zaterdag, of als u verder vragen heeft, dan kunt u zich melden bij Lize Boudesteijn (email: lize@caiway.nl, tel: 06-11294415) of Peter van Rijs (peter.vanrijs@gmail.com, tel: 06-43010095).


 

Programma boekje Inspriratie & Bezinning 2018-1019

Klik op de onderstaande link om het programma boekje van Inspiratie & Bezinning 2018-2019 te openen.

taakgroep – boekje 20182019 vs 2.0


 

Agenda

Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.


 

Algemeen


Predikanten:ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Website:www.kerkentemaasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584