Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws berichten

Mozarts Requiem

Mozarts Requiem op 22 november

Op vrijdag 22 november hoopt de Chr. Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ haar jaarconcert te geven in de Oude Kerk van Maasland, met een voor deze tijd van het jaar toepasselijk programma. Het bekende Requiem van Mozart, passend bij het herdenken van de overledenen aan het eind van het kerkelijk jaar. De Pastoralmesse van Diabelli is minder bekend, maar wel een goede keuze zo aan het begin van de adventstijd. En om ‘de lofzang gaande te houden’ het Gloria van Vivaldi. Professionele medewerking van jonge, talentvolle solisten, het Dordrechts Kamerorkest en Margriet den Hartog orgel. De leiding is in handen van dirigent Hans Cok.

Het concert begint om 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.30. Toegangsprijs in de voorverkoop € 20,-, aan de zaal € 22,50. Jongeren onder begeleiding gratis toegang.

Meer informatie: telefonisch 010-5913764 en op www.covhosanna.nl

Avonden doopouders

Avonden doopouders 19 en 26 november

Er volgen nog twee gespreksavonden met doopouders.

Op de dinsdagavonden 19 en 26 november. Aanvang 20.00 uur in de Oude Pastorie aan het Kerkplein. Welkom, ook als je eerste avond hebt gemist! Geen probleem. We hebben er graag nog een aantal ouders bij. Alle doopouders van de laatste jaren hebben een programma ontvangen. Kom je de volgende keer, mail dan naar simonvanderhauw@hotmail.com.

Hopelijk tot ziens!  Simon van der Hauw

Bedankje voor diaconaal werk

Onze dicaconie ontvangt regelmatig bedankjes van instellingen, Goede Doelen, enz. over de donaties die zij hebben ontvangen. Hieronder een van de voorbeelden. Uw giften worden up prijs gesteld!!


 

boek Openbaring – woensdag 13 november

De toekomst volgens het boek Openbaring – woensdag 13 november

Ds. Wim de Ruyter neemt ons  mee in het boek Openbaring. Sommige gedeelten hebben christenen in het verleden steun gegeven, vooral in moeilijke omstandigheden. Wat zou het boek ons nu kunnen leren? Meer informatie is te vinden in het boekje “Inspiratie en Bezinning” en op de website www.kerkentemaasland.nl .

Voel je vrij om deze avond te bezoeken wanneer je eerste bijeenkomst hebt gemist. Plaats: Oude Kerk te Maasland. Aanvang 20.00 uur. Van harte welkom!

Gemeenteberaad op 31 oktober a.s

Donderdag 31 oktober is er gemeenteberaad. We spreken deze avond over de invulling na het emeritaat van ds. Van der Hauw.

Waar: Oude Kerk.   Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar.


 

Weeknieuws 3 november

Kerkdiensten 

Zondag 3 november                               

10.00 uur        Oude Kerk                  ds. R. Oldenboom, Delft, missionaire dienst, kinder- en                                                                                                                              jeugdkerk

10.00 uur        Singelhof                    ds. B.W.J. de Ruyter, dienst voor ouderen

Woensdag 6 november         

19.30 uur Oude Kerk                         ds. S. Tj. van der Hauw, dankstond voor gewas en arbeid


Bij de dienst  van 3 november

 

Missionaire dienst 3 november

A.s. zondag  is het weer een missionaire dienst. Ook nu staan God ontmoeten, elkaar  ontmoeten, elkaar inspireren en naar elkaar om zien, centraal. De kerk is die dag vanaf 9.15 uur open, koffie en thee staan klaar, van harte welkom!

Ook na de dienst is er, zoals gebruikelijk, gelegenheid tot napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Het thema van de aanstaande missionaire dienst op 3 november  is:  “Wat voor iemand ben jij?” 

De voorganger in deze dienst is ds. Renske Oldeboom uit Delft. Tot ziens op 3 november in de Oude Kerk!

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk en Gerda Poot zal op de piano spelen bij de dienst voor ouderen in Singelhof.

Kinderkerk

Lucas 19:1-10 Wat voor iemand ben jij?

Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Jeugdkerk

Hallo Jongens en Meiden

Op zondag 3 November is er weer jeugdkerk. Leuk om met elkaar de week door te nemen. Weer een onderwerp te kunnen bespreken en samen te bedenken wat geloof ons hierin kan helpen. Alleen kan dat lastig zijn, maar samen komen we vaak tot bijzondere inzichten.

We hopen jullie graag te zien!

Groeten van de Jeugdkerkleiding

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Corine Zeeuw.

Kaars aansteken

Aan het begin van de dienst zal de kaars worden aangestoken door Noor Voogt.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor  Kerk in actie najaarscollecte en de  tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte 3 november: Kerk in Actie – Predikanten opleiden in Zambia

Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiën van de kerk. Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in Zambia vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk een roeping moet zijn.
Vandaag collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt voor uw bijdrage daaraan!

 De opbrengst van de collecten van de afgelopen periode zijn:

Datum Collecte opbrengst
11 augustus Kerk in Actie Werelddiaconaat €  357,85
18 augustus Diaconie €  343,60
1 september Dorcas €  397,20
8 september Stichting Elim €  516,47
22 september PAX €  339,98

Alle gevers hartelijk bedankt!

Overig

  (meer…)

Op zondag 3 november is er weer Jeugdkerk

VAN DE JEUGDKERK

Hallo Jongens en Meiden,

Op zondag 3 november is er weer Jeugdkerk. Leuk om met elkaar de week door te nemen.

Weer een onderwerp te kunnen bespreken en samen te bedenken wat geloof ons hierin kan helpen. Alleen kan dat lastig zijn, maar samen komen we vaak tot bijzondere inzichten.

We hopen jullie graag te zien!

Groeten van de Jeugdkerkleiding


 

Kronen Poetsen – 12 november a.s

De adventtijd is in zicht en dat betekent dat het weer tijd is om de kronen te poetsen. Wij zoeken daarvoor behulpzame vrouwen én mannen die ons willen helpen. Als de groep weer net zo groot is als voorgaande keren zijn we voor de middag klaar! Vele handen maken niet alleen licht werk, het is ook nog eens een stuk gezelliger!
We willen om 9.00 uur starten, voor koffie/thee met wat lekkers wordt gezorgd.

Wilt u poetsdoeken meenemen??

Graag tot ziens op dinsdag 12 november!

 

Inspiratie en Bezinning: het boek Openbaring

De toekomst volgens het boek Openbaring – woensdag 30 oktober en 13 november

Ds. Wim de Ruyter neemt ons in 2 avonden mee in het boek Openbaring.

Sommige gedeelten hebben christenen in het verleden steun gegeven, vooral in moeilijke omstandigheden. Wat zou het boek ons nu kunnen leren?

De eerste avond is op 30 oktober; maar de tweede is ook afzonderlijk bij te wonen.
Meer informatie staat in het boekje “inspiratie en bezinning”.

Wanneer       : woensdag 30 oktober en 13 november 2019 om 20:00 uur
Locatie : in de Oude Kerk

MISSIONAIRE DIENST 3 NOVEMBER

Het is al weer enige tijd geleden dat er een missionaire dienst was, maar zondag 3 november  is het weer zover. Ook nu staan  God  ontmoeten, elkaar  ontmoeten, elkaar inspireren en naar elkaar om  zien, centraal. 

De kerk is die dag vanaf 9.15 uur open, koffie en thee staan klaar, van harte welkom! 

Voor de goede orde: ook na de dienst is er, zoals gebruikelijk,  gelegenheid tot napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Het thema van de aanstaande missionaire dienst op 3 november  is:

                                                   “Wat voor iemand ben jij?”  

De voorganger in deze dienst is ds. Renske Oldeboom uit Delft. 

Tot ziens op 3 november in de Oude Kerk !

Curiosa-, Boeken en Rommelmarkt

Op vrijdagavond 8 november van 19.00 t/m 21.00 uur en zaterdagmorgen  9 november van 10.00 t/m 12.30 uur  bent u allen weer van harte welkom in de Oude Kerk (Kerkplein 1) in Maasland op onze curiosa, boeken- en rommelmarkt.

Ook dit jaar heeft een team van vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Maasland hun best gedaan om de koopjes zo mooi mogelijk te presenteren.  Er is van alles te koop: brocante, prachtig servies, divers aanbod aan boeken, verscheidenheid aan elektra en speelgoed. De bloemenhoek ontbreekt niet en u kunt terecht voor een kopje koffie met een lekkere oliebol.  De boekenmarkt is net als vorig jaar in de Oude Kerk, zodat u alle koopjes overzichtelijk bij elkaar aantreft.
De opbrengst van beide markten is bestemd voor het onderhoud van de historische en monumentale Oude Kerk.

Wij zien u graag op 8 en 9 november.
Hopelijk zit er voor u een mooie of verrassende aankoop tussen!

Programma Inspiratie & Bezinning seizoen 2019-2020

Een goed verhaal. 

Dat is het thema van de PKN voor het seizoen 2019-2020. 

De Taakgroep Inspiratie & Bezinning heeft bij de samenstelling van de activiteiten rekening gehouden met dit thema. 

Klik hier voor een overzicht van het programma voor het seizoen 2019-2020taakgroep – boekje 20192020 online

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. 

Ook tijdens de activiteiten van de taakgroep Inspiratie & Bezinning zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. 

Er is altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over zaken die met geloof te maken hebben of om te luisteren naar elkaar met het doel te groeien in persoonlijk geloof én als kerkelijke gemeente. 

We hebben geprobeerd om een gevarieerd aanbod voor jong en oud samen te stellen. 

Als je ideeën hebt voor het volgende seizoen, geef die dan vooral door aan Marja Dijkshoorn, Marin van Hartingsveldt, Simon van der Hauw of Liesbeth van Santen. 

Wij wensen je veel inspiratie. 

Agenda

Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.


 

Algemeen


Predikanten:ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Website:www.kerkentemaasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584