Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws berichten

Deel de maaltijd: “Oogstmaaltijd”

Woensdag 6 november om 18.00 u. Oude Kerk Op de Dankdag voor “gewas en arbeid” houden we met elkaar de Oogstmaaltijd. We vinden het fijn als enkele mensen vooraf thuis een gerecht klaarmaken. Wil je je opgeven voor de maaltijd en/of koken? Geef je op voor 30 oktober bij Marja Dijkshoorn (dijkshoorn@uitmaasland.nl / 010 59 10607)  Meer info in het boekje “Inspiratie en Bezinning” en op de website

Jeugdkerk a.s zondag 13 oktober

Hallo allemaal,
 
Aanstaande zondag 13 oktober is de eerste jeugdkerk van dit seizoen.
We hopen jullie allemaal weer te zien.
 
Wij hebben er zin in!
 
Simon en Martijn

Uitnodiging voor eetgroepen en gastgezinnen

De eetgroepen gaan weer starten.

Op de eetgroepen praten we met elkaar over allerlei onderwerpen en vragen.

We doen dat op zes zondagavonden in het komende seizoen.

Elke avond beginnen we om 17.30 uur en stoppen rond 19.45 uur.

We nodigen jongeren uit die in het vorige seizoen hebben meegedaan. 

We werken met twee groepen:

            een groep met jongeren van de middelbare school en

            een groep van jongeren in het vervolgonderwijs of werkenden

Op zondagavond 10 november beginnen we een heel bijzondere startavond van de eetgroepen. Meer informatie volgt.

 

Wil je ook graag deelnemen of je opgeven als gastgezin, neem dan contact op met de onderstaande adressen:

  opgeven als gastgezin bij Yvonne Voogt  pwyv65@gmail.comof (tel.59 248 52)

  opgeven voor deelname aan de eetgroepen bij: Jan Chris van Wijk: jcvwijk@kabelfoon.net

De jeugdouderlingen

Weekbericht 6 oktober + 13 oktober 2019

Kerkdiensten

Zondag  6 oktober

10.00 uur Oude Kerk          ds F. Bos, Gouda, viering Heilig Avondmaal

10.00 uur Singelhof            ds S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal voor ouderen.

Zondag 13 oktober

10.00 uur Oude Kerk         ds. B.W.J. de Ruyter, bevestiging ambtsdragers

15.30 uur Oude Kerk         Kliederkerk

Bij de dienst van 6 oktober

Avondmaal

Op zondag 6 oktober hopen wij in de Oude Kerk en in De Singelhof het heilig Avondmaal te vieren. We wensen elkaar een gezegende viering.

Kinderkerk

1 Samuël 24:1-23: Leve de koning! Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.

Spaardoel van de kinderkerk: is fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Kaars aansteken

Anne Hanemaaijer zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken. 

Organist

Deze zondag zal Leo Hans Koornneef op het orgel spelen.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Barbara Hanemaaijer.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 29 september zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Mevr. S. Graveland, Westgaag 1en naar Fam. J. Droog – v.d Pol,Pr.  Beatrixlaan 29.

 

Collecten

De eerste collecte is voor Streekverband de Tien, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Bij de dienst van 13 oktober

Kinderkerk

2 Samuël 1:1-16: Wat denk je dat ik voel?David is lang door Saul opgejaagd. Toch is hij heel verdrietig wanneer een bediende hem vertelt dat koning Saul dood is.

Spaardoel van de kinderkerk: is fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Kaars aansteken

Marit van Buuren  zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken. 

Organist

Deze zondag zal Reinier Kroos op het orgel spelen.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Tessa van der Meer.

Collecten

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat, zie toelichting hieronder, de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk. 

Bendejongeren worden top-kok in Colombia

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

—————————————————————————————————————————————

OVERIG NIEUWS

(meer…)

REIS MEE, jong en oud

Kinderboekenweek

Zondag 13 oktober is de laatste dag van de jaarlijkse Kinderboekenweek.

Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is ‘Reis mee’. Kliederkerk Maasland wil aanhaken bij de Kinderboekenweek. Want het bekendste, mooiste en oudste boek staat vol mooie verhalen: De Bijbel. Dit keer staat een verhaal over Abraham centraal.

Kliederkerk Maasland bestaat altijd uit drie onderdelen:Samen Ontdekken – Samen Vieren – Samen Eten. We beginnen met het samen ontdekken van het verhaal: ‘Reis mee met Abraham’.  We gaan aan de slag, we gaan knutselen en maken allerlei moois. Alles mag je na afloop mee naar huis nemen. Na een uurtje gaan we Samen Vieren: we luisteren naar een verhaal, of we kijken naar een voorstelling of.. hoe we het verhaal gaan laten zien en horen is nog even geheim! Hierna gaan we Samen Eten, er is voor jong en oud iets lekkers.

Om 17.30 uur is het tijd om weer naar huis te gaan.

 

Programma Inspiratie & Bezinning seizoen 2019-2020

Een goed verhaal. 

Dat is het thema van de PKN voor het seizoen 2019-2020. 

De Taakgroep Inspiratie & Bezinning heeft bij de samenstelling van de activiteiten rekening gehouden met dit thema. 

Klik hier voor een overzicht van het programma voor het seizoen 2019-2020taakgroep – boekje 20192020 online

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. 

Ook tijdens de activiteiten van de taakgroep Inspiratie & Bezinning zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. 

Er is altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over zaken die met geloof te maken hebben of om te luisteren naar elkaar met het doel te groeien in persoonlijk geloof én als kerkelijke gemeente. 

We hebben geprobeerd om een gevarieerd aanbod voor jong en oud samen te stellen. 

Als je ideeën hebt voor het volgende seizoen, geef die dan vooral door aan Marja Dijkshoorn, Marin van Hartingsveldt, Simon van der Hauw of Liesbeth van Santen. 

Wij wensen je veel inspiratie. 

Agenda

Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.


 

Algemeen


Predikanten:ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Website:www.kerkentemaasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584