Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws berichten

Afscheid kinderen groep 8 op 25 oktober a.s

Dit jaar hebben een aantal kinderen die regelmatig naar de kinderkerk kwamen, de overstap gemaakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, dit betekent dat zij ook afscheid nemen van de kinderkerk en vanaf nu welkom zijn bij de Jeugdkerk.

Vanwege de Corona hebben we hier in de kerk helaas nog geen aandacht aan kunnen schenken.

Dit willen wij nu doen in de kerkdienst van 25 oktober a.s.

Deze kinderen kunnen in deze dienst dan gelijk kennismaken met de Jeugdkerk!


 

Start Kinderkerk en Jeugdkerk!

Beste ouders, jongens en meisjes,

Een aantal maanden hebben we, vanwege de Corona, geen kinderkerk en jeugdkerk kunnen houden.

Inmiddels kunnen de kinderen en jongeren weer naar school en activiteiten ondernemen.

Omdat de mensen in de kerk nog steeds niet allemaal tegelijk naar de kerk mogen komen, is de kans dat er tegelijkertijd een aantal kinderen/jongeren zijn ook erg klein.

Daarom willen we gaan starten met het houden van 1 x per maand kinderkerk en jeugdkerk. In beginsel elke laatste zondag van de maand.

De eerste keer zal nu zijn op 25 oktober a.s. en de keer daarna op 29 november a.s. (1e Advent).  Gezinnen met kinderen/jongeren mogen dan dus komen, ook als hun wijk “niet aan de beurt is”.

Om het voor de kinderen van de kinderkerk voor alle leeftijden wat aantrekkelijker te maken willen wij weer met 2 groepen gaan werken (groepen 1-4 en 5-8).

Ook zal deze zondag oppas aanwezig zijn.

Uiteraard alles onder voorbehoud van eventuele nieuwe Corona-richtlijnen van de Rijksoverheid/RIVM of van de kerk.

In het kader van de Corona zijn we wel iets strenger dan op het kinderdagverblijf/basisschool:

als een kind/jongere griep- of verkoudheidsklachten heeft, ook lichte klachten, dan thuisblijven!

Reinier Kroos heeft weer een nieuwe opname gemaakt (september 2020)

Reinier heeft onlangs inspiratie opgedaan tijdens een bergwandeling en nieuwe muziek gemaakt (Improvisatie Psalm 8) met daarbij weer sfeervolle beelden.

Veel luister plezier.

De link naar het filmpje staat hieronder:
https://youtu.be/UpG_6o8L1GA

Bijbelzondag 25 oktober

Bijbelzondag 25 oktober

Op 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar deze dag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, en dat we er in alle vrijheid uit kunnen lezen.

We staan stil bij mensen voor wie het hebben van de Bijbel geen vanzelfsprekendheid is.  Er zijn nog ongeveer 3.900 talen waarin de Bijbel niet of niet volledig is vertaald. Daarbij hebben ongeveer 1,5 miljard mensen geen directe toegang tot een Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan het dichtbij brengen van de Bijbel in binnen- en buitenland.
Vanaf 11 september is alle informatie over Bijbelzondag 2020 te vinden op bijbelgenootschap.nl

Wilt u het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap steunen?

Geef dan tijdens de collecte op 25 oktober in onze gemeente.

We bevelen de collecte van harte bij u aan en hopen op een mooi bedrag voor het werk van het NBG.

Er zal op de stoelen ook een  folder van het NBG liggen.

Vriendelijke groeten,

namens de vrijwilligers in Maasland,

Leonie Graveland

tel. 010-5919893

Stoepkrijten

Hieronder wat foto’s van stoepkrijten van de jeugd.

Uitnodiging koffie drinken met taart

We nodigen u uit om in de weken na de startzondag op een avond in de noordbeuk van de Oude kerk een kop koffie met taart te komen drinken/eten. Om het aantal bezoekers te reguleren doen we dat met 2 wijken tegelijker tijd. We maken de opstelling in de noordbeuk coronaproef.  De avonden zijn op:

maandag 14 sept. (wijk 4 en 7),
woensdag 16 sept. (wijk 8 en 9),
donderdag 24 september (wijk 2 en 5),
maandag 28 sept (wijk 3 en 6) en
donderdag 1 okt. (wijk 1 en 10).

We starten om 19.45 uur. Na een korte opening is het de bedoelingen dat we elkaar ontmoeten, spreken. Er is geen programma. Rond 21.00 uur sluiten we de avond af. U bent van harte uitgenodigd.

U kunt zich opgeven via e-mail addiegoudzwaard@gmail.com of tel.06-10933076. Wilt u dit doen uiterlijk op de vrijdag voor de week dat de avond gehouden wordt. Kunt u niet op de aangegeven avond, kies dan een andere.


 

Genieten van oude muziek in de Oude Kerk (verslag)

Op zaterdag 29 augustus vond in de Oude Kerk in Maasland het concert plaats van het consort “Tesori”. Het was een van de eerste optredens in de Oude Kerk in coronatijd. De musici zaten op ruime afstand van elkaar in het koor en de toehoorders hadden voldoende ruimte in het schip van de kerk.  Het concert was een groot succes. Meer dan 60 belangstellenden genoten van de prachtig uitgevoerde middeleeuwse muziek. Canzona’s, troubadoursliederen, dansen voor de voornaamste hoven in Europa en volkse muziek werden gespeeld. De muziek werd gespeeld op authentieke instrumenten als kromhoorn, dulciaan, blokfluit en viola da gamba. Alleen de barokgitaar werd voor de gelegenheid elektrisch versterkt. We bedanken de musici: Barbara Slikke, Els Wijnaendts van Resandt, Ria Fröhlich, André Huisman, Marcel Scheele, Martin Boelsma en Willem Auping voor hun initiatief en enthousiasme.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Programma 2020-2021 Inspiratie en Bezinning

De werkgroep Inspiratie en Bezinning heeft voor het komend seizoen weer een mooi programma gemaakt.  Inspiratie en Bezinning Programma boekje 2020-2021


 september/oktober 2020

“Het goede leven”, dit is het thema van de PKN voor het nieuwe kerkelijk seizoen. Leven in het perspectief van Gods licht. Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving en het is een zoektocht om daarop antwoorden te vinden.
Door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan, proberen we antwoorden te vinden en samen het goede leven te ervaren.
En zo beginnen we in september enthousiast aan de activiteiten die de taakgroep “Inspiratie en bezinning” voor het nieuwe seizoen georganiseerd heeft.

Bij de “Op weg” van september heeft u het nieuwe programmaboekje gekregen.

We nodigen iedereen, zowel  jong als oud, of er tussen in, van harte uit om er eens naar te kijken, en nieuwsgierig geworden één of meerdere avonden te bezoeken of aan activiteiten deel te nemen.

Daarbij bent u van harte welkom, we hopen met elkaar waardevolle ontmoetingen te hebben!
Uiteraard houden we rekening met alle coronamaatregelen.


 

Agenda

Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.


 

Algemeen


Predikant:ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Website:www.kerkentemaasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584