Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws berichten

Live uitzendingen kerkdiensten


De kerkdiensten worden live uitgezonden. De focus van de beelden is op het liturgisch centrum en het orgel.

Door de dienst bij te wonen accepteeert u de kans om in beeld te komen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

Protestantse Gemeente Maasland
College van Kerkrentmeesters 

Nieuws van Ghanacommissie

De opbrengst van de collecte zondag 12 juli a.s is bestemd voor de Ghanacommissie.

Het geld is bestemd voor ‘algemeen gebruik’ binnen het Orthopedisch Trainingscentrum (OTC) in Nsawam. Het centrum zorgt voor patiënten uit het hele land, en zorgt voor:

 • Diagnose
 • Behandeling
 • Hulpmiddelen
 • Training
 • Opleiding

De patiënten, en vaak ook hun familieleden die de zorg en verpleging op zich nemen, verblijven vaak voor een langere periode in het centrum.

Helaas grijpt het Corona virus ook in Ghana om zich heen. 

Om besmettingen te voorkomen, zijn er ook daar veel beperkende maatregelen. 
De opbrengst van de collecte zal aangewend worden om zoveel mogelijke medische zorg te blijven verlenen; en noodzakelijke materialen aan te schaffen.

Wilt u meer informatie; of op uw eigen wijze bijdragen?

Neem dan contact op met de Ghana-commissie. Onze contactgegevens zijn te vinden op de website (kerkentemaasland.nl) onder het kopje commissies.

ORDE VAN DIENST 12.07.2020 4e zondag van de zomer

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

soliste Ellen Dijkstra

Afkondigingen

Aanvangslied: ps. 65,1

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: ps. 65,2,4

Gedenken: In Memoriam de heer De Bloois
  Kruisje geven aan familie       

Zingen: Lied 727: 1

Kyriegebed

Glorialied: lied 117d (drie maal zingen) Laudate

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 moment voor de kinderen

Schriftlezing: Psalm 96 lector Ank Buijnink

Zingen: lied 967,1,4,6

Schriftlezing: Handelingen 16,4-15

Zingen: lied 339a (U komt de lof toe)

Uitleg en verkondiging

Zingen: lied 969

Dienst der gebeden

Inzameling van de gaven

 1. Ghana
 2. algemeen kerkelijk werk

 

Slotlied: lied 837,4

Wegzending en zegen, gesproken Amen


De collecte  kunt u overmaken op de volgende manieren:

 1. Klik op het QR-code plaatje hieronder. De pagina van ING online bankieren wordt dan getoond
  of
 2. U scant met de camera van u mobiele telefoon, of met een QR-scanner (Tikkie of een algemene QR-scanner) de onderstaande QR-code.
  (Let wel: sommige banken-apps hebben ook een ingebouwde QR-scanner.
  Niet alle banken herkennenn deze QR-code. Het installeren van een QR-scanner app verdient dan de voorkeur)

 

 

Uw gift wordt verdeeld over Diaconie (50%), Algemeen Kerkelijk Werk (35%) en Zending (15%).

U kunt zelf nog het bedrag wijzigen.

 

 

 

 

3. U kunt natuurlijk ook een bedrag overmaken op het algemene bankrekeningnummer van de PGM:
Rekening nr:  NL77 RABO 0124 1576 02.
In de omschrijving kunt u uw doelen en percentages kenbaar maken (bijv. 50/35/15 voor Diaconie, AKW    en Zending).

4. U kunt ook u collectebonnen en/of geld in een envelop bij de Jan Heijdra of Henk van Trigt in de brievenbus doen. Graag wel aangeven voor welke u doelen uw gave is bestemd.

Weekbericht 12 juli 2020

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag  12 juli  

10.00 uur        Oude Kerk        ds. F. Bos, Gouda

Welkom zijn de wijken 4, 5 en 6

Voorwoord

Gave van God
 

Na een droog en warm voorjaar begint de zomer redelijk nat. Of daarmee de droogte van de eerdere maanden genoeg gecompenseerd is, weet ik niet. Mijn tuin begint in ieder geval weer aardig groen te kleuren. Voor veel vakantiegangers die gewend waren aan de warmte van de zuidelijke landen, zal een vakantie in Nederland met dit weer een beetje afzien zijn. Temeer daar nog niet alle gemeenschappelijke voorzieningen op campings open zijn. Om er wat van te maken, is dan wat creativiteit nodig. In het klein vind ik dit wel een mooi beeld van hoe het in het leven kan gaan. Leven is vaak kunnen meebewegen met wat zich voordoet. Het weer, maar ook bijvoorbeeld ziekte en gezondheid, heb je niet in eigen hand. Aanpassen aan wat wel kan, geeft meer energie dan treuren over wat niet kan. Mijn oma placht bij elke afspraak eraan toe te voegen: zo de Heere wil en wij leven. Zo was in de Statenvertaling het voorbehoud van Jacobus uit Jacobus 5 vertaald. Hoe dit laatste ook verder moge zijn, mijn oma wilde op dergelijke momenten laten zien dat ze in dankbare afhankelijkheid leefde. Dat maakte voor haar het leven op sommige punten een stuk gemakkelijker. Want zo kon ze loslaten wat echt niet lukte. In een tijd dat veel plannen moeten worden bijgesteld, moet ik regelmatig aan dat voorbehoud van Jacobus denken. Mij geeft het iets ontspannens. Ik zie wel wat wel mogelijk is. En ik hoop dat te kunnen aanvaarden als gave van God.

Wim de Ruyter

 

Bij de dienst van 12 juli

Door de 1,5 meter afstand hebben we in de kerkruimte 90 zitplaatsen beschikbaar.  Elke week zijn de leden  uit enkele wijken welkom om de kerkdienst bij te wonen

Wijken 4, 5 en 6 zijn deze zondag welkom.

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk 

De zaaier (Matteüs 13:1-9.18-23) – 12 juli

Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht. Op de ene plek komt het tot bloei, op de andere plek komt er niets van terecht. Zo is het ook met het woord van God, zegt Jezus.

Voor de kinderen staat een puzzel klaar op de website van onze kerk, met een link naar het verhaal van deze week op  www.kindopzondag.nl. Veel plezier!

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Ghana en algemeen kerkelijk werk.

Ondanks dat we de komende weken kerkdiensten (met beperkt aantal personen) houden kunt u altijd uw gift of collectebijdrage overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

Toelichting collecte 12 juli : Ghanacommissie.

Het geld is bestemd voor ‘algemeen gebruik’ binnen het Orthopedisch Trainingscentrum (OTC) in Nsawam. Het centrum zorgt voor patiënten uit het hele land, en zorgt voor:

Diagnose, Behandeling, Hulpmiddelen, Training en Opleiding.

De patiënten, en vaak ook hun familieleden die de zorg en verpleging op zich nemen, verblijven vaak voor een langere periode in het centrum.

Helaas grijpt het Corona virus ook in Ghana om zich heen.

Om besmettingen te voorkomen, zijn er ook daar veel beperkende maatregelen.
De opbrengst van de collecte zal aangewend worden om zoveel mogelijke medische zorg te blijven verlenen; en noodzakelijke materialen aan te schaffen.

Wilt u meer informatie; of op uw eigen wijze bijdragen?

Neem dan contact op met de Ghana-commissie. Onze contactgegevens zijn te vinden op de website (kerkentemaasland.nl) onder het kopje commissies.

______________________________________________________________________________________________________________

O v e r i g  N i e u w s

Omzien naar elkaar  (meer…)

Inspiratie en bezinning – juli en augustus

 “Een goed verhaal”, dat was het thema van de PKN voor het seizoen 2019-2020. Een goed verhaal laat je niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf, maar deel je met de anderen. En zo begonnen we in september enthousiast aan activiteiten die de taakgroep ‘Inspiratie en bezinning’  dit jaar voor jong en oud georganiseerd had. Mooie en waardevolle avonden hebben we met elkaar beleefd. Totdat in maart als gevolg van de Covid-19 crisis, een abrupt einde kwam aan alle activiteiten. Nog steeds zijn er beperkingen. Toch kijken we al weer vooruit naar het nieuwe seizoen, in de hoop dat in september, ook voor de ‘Inspira­­­tie en bezinning avonden’, de kerkdeuren weer open kunnen gaan.

(meer…)

Gebruiksplan voor openstelling van de Oude Kerk te Maasland

Gebruiksplan voor openstelling van de Oude Kerk te Maasland

pdf versie van dit gebruiksplan : 2020 gebruiksplan kerkdienst – versie 170620

Versie 17 juni 2020

Inleiding

Dit is een gebruiksplan voor de openstelling van de Oude Kerk in Maasland per 1 juli 2020 in het kader van onderdrukking van het COVID-19 virus in een 1,5 meter samenleving.

Dit gebruiksplan is gebaseerd op het “Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bij elke wijziging van de landelijke regels of het voornoemde protocol wordt dit gebruiksplan bezien en zo nodig aangepast.

(meer…)

Kinderkerk in juli en augustus – verhalen & puzzels

Hallo jongens en meisjes

Voor de zondagen van juli en augustus hebben we weer een puzzel of een knutsel beschikbaar, die je thuis kunt maken. Hier op de website staat in het kort waar het verhaal in die week over gaat. De verhalen die anders in de Kinderkerk voorgelezen worden, kun je vinden op de website https://www.kindopzondag.nl/digitaal/  en zo zelf lezen.

Hier op de website vind je puzzels van de maand juli en augustus, die je kunt uitprinten.
In de Op Weg staan er ook een paar en op de website van Kind op zondag staat soms nog ander werkje.

Veel plezier!             

(meer…)

Mini-Boekenmarkt in de Oude Kerk te Maasland

Nieuw !

Zoals u weet, is de Oude Kerk aan het Kerkplein is op zaterdagen van 11.00 – 16.00 uur weer opengesteld voor een moment van bezinning, voor het aansteken van een kaarsje, bezichtiging, een gesprekje, alles uiteraard volgens de geldende Corona richtlijnen.

Vanaf 4 juli a.s. kunt u nu ’s zaterdags ook terecht voor onze Mini-Boekenmarkt:

 (streek-)romans, thrillers, detectives, jeugdliteratuur, kinderboeken, boeken over (streek-)geschiedenis, sport, natuur, religie, muziek en gezondheid, Engelstalige boeken, curiosa voor verzamelaars.

Kortom, zomerleeskost voor een habbekrats!
De opbrengst is bestemd voor onderhoud en restauratie van de Oude Kerk.

De activiteitencommissie


 

Programma Inspiratie & Bezinning seizoen 2019-2020

Een goed verhaal. 

Dat is het thema van de PKN voor het seizoen 2019-2020. 

De Taakgroep Inspiratie & Bezinning heeft bij de samenstelling van de activiteiten rekening gehouden met dit thema. 

Klik hier voor een overzicht van het programma voor het seizoen 2019-2020taakgroep – boekje 20192020 online

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. 

Ook tijdens de activiteiten van de taakgroep Inspiratie & Bezinning zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. 

Er is altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over zaken die met geloof te maken hebben of om te luisteren naar elkaar met het doel te groeien in persoonlijk geloof én als kerkelijke gemeente. 

We hebben geprobeerd om een gevarieerd aanbod voor jong en oud samen te stellen. 

Als je ideeën hebt voor het volgende seizoen, geef die dan vooral door aan Marja Dijkshoorn, Marin van Hartingsveldt, Simon van der Hauw of Liesbeth van Santen. 

Wij wensen je veel inspiratie. 

Agenda

Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.


 

Algemeen


Predikant:ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Website:www.kerkentemaasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584