Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws artikelen

 • Oecumenische maaltijd in Maasland

  Oecumenische maaltijd in Maasland.

  Dinsdagavond 22 januari 2019 zal in het kader van de eenheid van de christenen een gezamenlijke soep- en broodmaaltijd worden gehouden in “De Link” aan de Hammerdreef. Inloop vanaf 18.00 uur. De maaltijd zal een informeel karakter hebben en is bedoeld voor de ontmoeting met elkaar.

   

  Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij:

  Email;            oecumenemaasland@gmail.com

  Henk van der Does, Vr. Lideweysingel 8, tel. 5928946,
  Jan Louter, Hoefslag 26,  tel. 5917273

  Parochiesecretariaat, Meester Postlaan 6,        tel. 5912055.

  Deelname is gratis.

  Namens het Oecumenisch Overleg

  Lees verder →
 • Inspiratie en bezinning

  Inspiratie en bezinning

  Op donderdagavond  24 januari a.s. hoopt ds. Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal in de Oude Kerk te spreken over : “Manier van Bijbellezen”. De bijeenkomst is deze keer niet in de Oude Pastorie maar in de kerkzaal. Vrije inloop vanaf 19.45 u. Opgeven vooraf is niet nodig. Ds. Van Nieuwpoort is vast gast in het radioprogramma Nieuws&Co  en heeft diverse boeken geschreven. In het boekje Inspiratie en Bezinning 2018- 2019 kunt u meer informatie vinden.

  Hartelijk welkom!

  Taakgroep Inspiratie en Bezinning

  ——————————————————————————————————————————————

  Lees verder →
 • Actie Kerkbalans 2019

   

  Geef voor je kerk

  Deze week vindt u de envelop Kerkbalans 2019 in de bus. Dankzij de (financiële) inzet van velen kon de kerk ook afgelopen jaar weer functioneren. We kijken nu vooruit, het is weer tijd voor de Kerkbalans 2019. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Kerken krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijft de kerk van waarde voor de leden en de samenleving.

  Graag ontvangen wij het in de brief bijgevoegde antwoordformulier z.s.m. van u terug. Het fijnste is als u ons per email laat weten hoeveel u aan de kerk wilt bijdragen en hoe u dat gaat doen. Maak zo mogelijk een scan of foto van het ingevulde formulier en mail dat.

  Ons e-mail adres hiervoor is: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl.  U kunt ook de ingesloten retourenvelop gebruiken. Deze kunt u op zondag 20 of 27 januari 2019 in de bus doen die in de kerk staat of opsturen naar of in de brievenbus doen bij de opgegeven adressen op de retourenvelop.

  Het bankrekeningnummer is  NL87 RABO 0113 2438 55  t.n.v. Protestantse Gemeente Maasland onder vermelding van uw ‘lidnummer’ (staat in de brief boven uw adres) en ‘Kerkelijke bijdrage 2019’

  ————————————————————————————————————————————————

  Lees verder →
 • Oudejaarsviering Oude Kerk Maasland

  Oudejaarsviering Oude Kerk Maasland

  Samen als Maaslandse kerken willen wij op 31 december om 19.00 uur in de Oude Kerk aan het Kerkplein nadenken over het afgelopen jaar en vooruitkijken naar wat komen gaat.

  Thema is: Trouw door de tijd.

  Voorganger is ds. S. Tj van der Hauw, muzikale medewerking wordt verleend door Ellen Dijkstra.

  U bent van harte uitgenodigd.


   

  Lees verder →
 • Kerstmis in Maasland 2018

  Kerstmis in Maasland 2018 – De oecumene in Maasland

  Klik op onderstaaande link om het kerstprogramma te bekijken.

  Kerst_Kerkdiensten 2018


   

  Lees verder →
 • Voedselactie Dorcas

  Voedselactie Dorcas

  Vanuit Maasland op 6 december in alle vroegte zijn wij, Jaap en Jan met een trekker naar Dorcas in Andijk vertrokken, daar een volle trailer voedselpakketten aangekoppeld en vertrokken naar Chisinau in Moldavië. Na lange dagen gereden te hebben zijn we maandag 10 december bij Dorcas-Moldavië gastvrij en warm ontvangen. De pakketten zijn na inklaring ‘s middags gelost bij het Dorcas depot aldaar. De pakketten zullen bij de armen, zieken en ouderen worden bezorgd ter bemoediging voor de kerstdagen en de koude winter daar. Ook de terugreis ging voorspoedig, donderdagavond waren we moe en voldaan weer thuis. De trekker (Daf) en een tank brandstof hebben we gesponsord gekregen. Wij willen langs deze weg de diaconieën, sponsors en iedereen die ons financieel en moreel hebben ondersteund hartelijk danken!We hopen dat u ons het komende jaar ook weer wil ondersteunen. Namens Transportgroep Maasland  Jan, Jaap en Peet.

  ——————————————————————————————————————————————–

   

  Lees verder →
 • Oude Kerk zaterdags open

  Oude Kerk zaterdags open

  Op zaterdags is de Oude Kerk open van 11.00 – 16.00u. Voor iedereen die een moment van rust, bezinning of contact zoekt. Ook is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. De doopkapel is ingericht als stiltecentrum en daar is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor wie dat wil. Natuurlijk is de kerk ook open voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de kerk en er een kijkje wil nemen.

  Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te doen als vrijwilliger op zaterdag, of als u verder vragen heeft, dan kunt u zich melden bij Lize Boudesteijn (email: lize@caiway.nl, tel: 06-11294415) of Peter van Rijs (peter.vanrijs@gmail.com, tel: 06-43010095).


   

  Lees verder →
 • Programma boekje Inspriratie & Bezinning 2018-1019

  INSPIRATRIE & BEZINNING

  Klik op de onderstaande link om het programma boekje van Inspiratie & Bezinning 2018-2019 te openen.

  taakgroep – boekje 20182019 vs 2.0


   

  Lees verder →
 • Agenda

  Agenda

  Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

  Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

  Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.


   

  Lees verder →