Kerken te Maasland

Voorpagina Nieuws berichten

Kerkdiensten februari 2020

Zondag 2 februari

10.00 uur Oude Kerk               ds. F. Bos, avondmaalsviering, kinderkerk

10.00 uur Singelhof                 ds. B.W.J. de Ruyter, avondmaalsviering voor ouderen

 

Zondag  9 februari                                        

10.00 uur Oude Kerk               ds. P. Schelling, Monster, kinderkerk

 

Zondag 16 februari                                        

10.00 uur RK Kerk                   ds. S. Tj. van der Hauw, kinder- en jeugdkerk, orgelfondscollecte

                                               Zangdienst mmv Rozenburgs mannenkoor

                                              

Zondag 23 februari                                                                           

10.00 uur Oude Kerk               ds. B.W.J. de Ruyter, kinderkerk, combodienst

19.00 uur Oude Kerk               ds. B.W.J. de Ruyter, kerkgesprek

 

Woensdag 26 februari            Aswoensdag

19.00 uur RK                            Pastor M. Kerklaan, ds. B.W.J. de Ruyter, Oecumenische viering                              

 

Zondag 1 maart                                   Eerste zondag 40 dagen tijd

10.00 uur Oude Kerk               ds. L. L. van Berkel, De Lier, kinderkerk

10.00 uur Singelhof                 ds. S. Tj. van der Hauw, viering voor ouderen

(meer…)

Rommel en Boekenmarkt

Inzamelochtend zaterdag 14 maart 2020

Wilt u overbodige spullen kwijt ………..…………..?

Op zaterdagochtend 14 maart kunt u die tussen 10.00 en 12.00 uur inleveren bij onze opslag aan de Westgaag 104.

Ook dit jaar hopen en wij daarmee een degelijk aanbod van leuke goederen voor onze jaarlijkse rommelmarkt ѐn voor onze twee boekenmarkten te kunnen samenstellen.

Oude TV-toestellen, computers en video-apparatuur vinden geen aftrek meer op de rommelmarkt,

daarom nemen wij die niet meer op in onze voorraad.

U maakt ons heel blij als u uitsluitend schone en onbeschadigde marktwaar aanbiedt, waarvoor alvast onze hartelijke dank.

de activiteitencommissie

Avond voor jongeren én ouderen

Avond voor jongeren én ouderen, met ds. Renske Oldenboom
Verplaatst naar zondag 15 maart!
De avond met studentenpastor ds. Renske Oldenboom uit Delft is wegens omstandigheden
verplaatst van zondag 9 februari naar zondag 15 maart. Opgeven voor deze avond, incl. broodjes,
kan dan ook tot 8 maart.

Programma Inspiratie & Bezinning seizoen 2019-2020

Een goed verhaal. 

Dat is het thema van de PKN voor het seizoen 2019-2020. 

De Taakgroep Inspiratie & Bezinning heeft bij de samenstelling van de activiteiten rekening gehouden met dit thema. 

Klik hier voor een overzicht van het programma voor het seizoen 2019-2020taakgroep – boekje 20192020 online

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. 

Ook tijdens de activiteiten van de taakgroep Inspiratie & Bezinning zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. 

Er is altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over zaken die met geloof te maken hebben of om te luisteren naar elkaar met het doel te groeien in persoonlijk geloof én als kerkelijke gemeente. 

We hebben geprobeerd om een gevarieerd aanbod voor jong en oud samen te stellen. 

Als je ideeën hebt voor het volgende seizoen, geef die dan vooral door aan Marja Dijkshoorn, Marin van Hartingsveldt, Simon van der Hauw of Liesbeth van Santen. 

Wij wensen je veel inspiratie. 

Agenda

Klik hier om direct naar de Agenda te gaan. Hierin vindt u de aankomende activiteiten.

Is er een activiteit die er nog niet in staat, laat het ons dan even weten: info@kerkentemaasland.nl

Aan de rechter kant van deze pagina vindt u een kort overzicht van de aankomende activiteiten.


 

Algemeen


Predikanten:ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Website:www.kerkentemaasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584