apr 04

Weeknieuws 8 april 2018

Kerkdiensten

Zondag 8 april

NIEUWE KERK       10.00 uur        ds. S.Tj. van der Hauw, missionaire dienst

NIEUWE KERK       19.00 uur        ds. R. Noordzij, Maassluis, vesper

BIJ DE DIENSTEN  VAN 8 april

Een wonderlijke wandeling

Op zondagmorgen 8 april is er een missionaire dienst met Ds. Simon van der Hauw.

Misschien heeft u in de 40 dagentijd meegedaan met het wandelen door Maasland en bent u met iemand aan de praat geraakt. Dat kan ook gebeuren als je onderweg bent in de trein bijvoorbeeld. Soms zijn dat hele bijzondere ontmoetingen, totaal onverwacht en je bent geraakt door wat er is gezegd of gebeurd.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan zondag 8 april om 10 uur naar de Nieuwe Kerk.

We kijken uit naar een inspirerende dienst voor jong en oud.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Organist

In de Nieuwe kerk zal Leo Hans Koornneef op het orgel spelen.

Kinderkerk

Genesis 3:1-24: Ik zou zo graag…

Adam en Eva mogen van bijna alle bomen eten, behalve van die ene. Ze doen het toch… ‘Ik was het niet, het was Eva’, zegt Adam. ‘Ik was het niet, het was de slang’, zegt Eva. Maar dat verandert niets aan wat er gebeurd is. Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt in de Nieuwe Kerk verzorgd door Tessa van der Meer.

Kaars aansteken

Femke de Vries zal aan het begin van de dienst in de Nieuwe Kerk de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de zending pgm en de tweede collecte is voor algemeen kerkelijk werk.


O V E R I G  N I E U W S

Omzien naar elkaar

Inge Bezemer is al enige tijd in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Zij is de dochter van Ineke en Kees Bezemer van de Koningin Julianaweg 92. Wij wensen Inge een goede genezing en veel sterkte. Het adres: Erasmus M.C., ‘s –Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam.

De tweeling van Angela en Niels van Buuren van Boumare 58 is nog steeds in het Julianakinderziekenhuis in Den Haag (bij het Hagaziekenhuis). Wij hopen dat alles goed mag gaan met de kleine Dennis en Niels.

In het Marnix te Vlaardingen verblijft dhr. A. Sluijter van Nieuw Huis ter Lucht en mevr. C. van der Meer- Speijer van de Singelhof .We zijn verbonden met allen die ziek zijn en met hen die rouw dragen.  Moge God zijn bij allen zijn die in tehuizen verblijven.

De predikanten

Ter gedachtenis  Arie Zonneveld

Op zijn 83e verjaardag (19 maart 2018) overleed onverwachts Arie Zonneveld.

Hij woonde met zijn vrouw Dieni aan de Werve. Zij waren bijna 60 jaar gehuwd. Er kwamen drie kinderen: Bert, Theo en Ellen.

Arie was een man die erg handig was en een goed technisch inzicht bezat. Hij is o.a. werkzaam geweest bij Wilton Feyenoord en vanaf 1965 bij Lely in Maasland. Arie hield ervan om alles perfect te maken. Hij had een brede interesse en kon zichzelf uitstekend vermaken.

Met hun boot genoot het gezin in de vrije tijd vele jaren van de tochten die gemaakt werden.

Arie was actief in het bestuur van de watersportvereniging “Bommeer” in Vlaardingen en wist altijd goede adviezen te geven. Alles had Arie over voor zijn gezin. Hij richtte zich in liefde en zorg vooral op hen. De kleinkinderen bewaren een warme herinnering aan hun opa.

Dieni en de kinderen kijken met dankbaarheid terug op het zorgzame leven van hun man en vader en ze konden altijd op zijn hulp rekenen. Arie vond het niet altijd eenvoudig om zijn gevoelens te uiten, maar wij weten dat hij diep geraakt kon zijn. Zo was er veel verdriet over het verlies van hun kleindochter Diana, die twee jaar oud werd. Arie ondervond steun van het geloof. In de afscheidsdienst op vrijdag 23 maart lazen we het woord van Jezus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad (Joh.15: 12).

In deze dienst stond de dank voor de liefde tot elkaar en de liefde van God centraal.

Arie en Dieni konden zeggen: We hebben het samen goed gehad. Moge de Here God Dieni, de kinderen en de kleinkinderen troost geven nu zij hun meelevende man, vader en opa moeten missen.

S.Tj. van der Hauw

 

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk, van zondag 1 april, zijn met onze hartelijke groeten gegaan naar de familie C. Bezemer, Kon. Julianaweg 92 en naar de familie G. de Vries, Foreest17.

 

Uitnodiging – Oude kerk open op 7 april

Na de twee eerdere goed bezochte open dagen zal de Oude Kerk ze ook op zaterdag 7 april weer voor iedereen worden opengesteld om de vorderingen te aanschouwen. Ook zijn dan de stoelen die op voordracht van de stoelencommissie door de gebouwen commissie en de regiegroep zijn geselecteerd in de kerk tentoongesteld. U bent van harte uitgenodigd van 16.00-17.00 uur. De ingang is via de kleine deur naast de consistorie. Iedereen is welkom!

Amnesty schrijfactie 8 april

Schrijfactie Wit-Rusland: twee mannen wachten op hun executie, Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018 de doodstraf opgelegd. Ze kregen eerder in maart 2017 levenslang voor moord maar de openbaar aanklager ging in hoger beroep. Ze zijn nu in afwachting van hun executie.

Geëxecuteerd in het geheim. Wit-Rusland past als enige land in Europa en Centraal-Azië de doodstraf nog toe. Volgens de autoriteiten zitten er op dit moment zeven mensen in een dodencel. Dit is niet te bevestigen omdat gegevens over het aantal doodstraffen en executies niet openbaar zijn.

De doodstraf wordt in Wit-Rusland vaak opgelegd na een oneerlijk proces waarbij niet zelden gebruik gemaakt wordt van bekentenissen gekregen door marteling. Executies worden uitgevoerd in het geheim. De familie kan geen afscheid nemen en wordt zelfs niet verteld waar de lichamen zijn begraven. Dit schendt de rechten van de veroordeelden en hun nabestaanden.

Amnesty is overal en altijd tegen de doodstraf. Het is een schending van het recht op leven zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovendien is het een vorm van marteling.

Op zondag 8 april schrijven we een brief naar president Lukashenka van Wit-Rusland en roepen hem op onmiddellijk een moratorium op executies in te stellen als een eerste stap naar afschaffing van de doodstraf.

Werkgroep Amnesty

PCOB Maasland-Schipluiden

Het programma van deze middag gaat over het leven en werk van Annie M.G. Schmidt. Zij  was een fenomeen, een schrijfster met humor die een onvoorstelbare productie heeft nagelaten aan (kinder) boeken, musicals, hoorspelen, cabaretteksten, liedjes en gedichten. Er zullen weinig Nederlanders zijn die nooit iets van haar gelezen hebben of geen enkel liedje van haar kennen. Haar privéleven kende echter veel dieptepunten en stemde niet overeen met het beeld dat het publiek van haar bezat. Al met al wordt het een interessante middag met muziek en een korte film.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op 10 april in Singelhof.

Aanvang 14.30 uur, om 14.00 uur staat de koffie of thee al klaar.

 

Inspiratie en Bezinning , woensdag 11 april a.s.

In april staat er weer een boeiende avond op het programma van de taakgroep “Inspiratie en Bezinning”. Je bent van harte uitgenodigd! Deze avond staat ook uitgebreider in het boekje en op de website beschreven.

Woensdag 11 april, in de Magneet, om 20:00 uur (koffie vanaf 19:45)

Communiceren kun je leren.

Ds. Renske Oldenboom (studentenpredikant in Delft).

Hoe kom je echt met elkaar in gesprek?

Op deze avond neemt Renske Oldenboom ons mee in het onderwerp “communiceren”.

Lang niet altijd praten we met elkaar in dezelfde “taal”. Dat kan leiden tot misverstanden en je kunt je onbegrepen voelen. Dat kan thuis, op het werk en in de kerk gebeuren.

Echt luisteren of je open stellen is niet zo gemakkelijk.

Soms wil je een drempel over om met iemand in gesprek te komen, maar blijft het gesprek oppervlakkig. We gaan op zoek: hoe kun je praten over wat je werkelijk bezighoudt, in geloof en maatschappij?

Eetgroep 20+ wandelt met ouderen

Beste lezer,

Afgelopen zondag 25 maart 2018 was het Palmzondag. De laatste zondag voor Pasen. Deze tijd voor Pasen noemen Christenen ook wel de ’40 dagen tijd’. In deze drukke, individuele, carrièregerichte en digitale maatschappij, kenmerkt de 40 dagen tijd zich door iets voor een ander te doen in de samenleving.

Vanuit de Protestantse Gemeenschap Maasland deed de Eetgroep 20+ dit voor het kleinschalig wonen in de Singelhof in Maasland. Afgelopen zondagmiddag hebben 14 jongeren tussen de 20 jaar en 25 jaar gewandeld met 12 ouderen. De ouderen, warm ingepakt in een rolstoel, en de jongeren er achter om te duwen. Na de frisse neus, en de eerste zonnestralen van het voorjaar, hebben we met z’n allen koffie en thee gedronken. Ter afsluiting aten wij gezamenlijk friet en een kroket.

Deze activiteit toont de betrokkenheid in Maasland. Voor de jongeren is het goed om te weten dat ook deze oudere doelgroep woont in Maasland. Ook heeft iedere jongere het als prettig en fijn ervaren om iets te mogen terug doen voor ouderen. Wij hopen dat de ouderen het enorm gewaardeerd hebben.

We mogen terugkijken op een gezellige, leuke, grappige, maar ook leerzame middag.

Namens de Eetgroep 20+ Protestantse Gemeente Maasland,

Bart de Vos


Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584