mei 02

Weeknieuws 6 mei 2018

Kerkdiensten

Zondag 6 mei   

10.00 uur Nieuwe Kerk                 ds. B.W.J. de Ruyter

10.00 uur Singelhof                       ds. S. Tj. van der Hauw

Donderdag 10 mei                         Hemelvaartsdag

10.00 uur Nieuwe Kerk                 ds. S. Tj. van der Hauw

Bij de dienst van 6 mei

Organist

In de Nieuwe kerk zal in de morgendienst Leo Hans Koornneef op het orgel spelen. In de Singelhof speelt Gerda Poot.

Kinderkerk

Genesis 8:1-14: Op de uitkijk. Noach is met alle dieren in de ark gegaan en toen is het gaan regenen. Héél hard gaan regenen. Maar nu wordt het weer droog. Noach staat op de uitkijk en ontdekt dat de aarde langzaam maar zeker weer tevoorschijn komt.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt in de Nieuwe Kerk verzorgd door Corine Zeeuw.

Kaars aansteken

Elene Koenen zal aan het begin van de dienst in de Nieuwe Kerk de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Zending PGM en de tweede collecte is voor algemeen kerkelijk werk. Op Hemelvaartsdag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

De opbrengst van de collecten van de afgelopen periode zijn;

11 maart, Kerk in Actie binnenlands diaconaat, € 453,15,

14 maart  Streekverband de Tien,€ 238,46,

18 maart,Kerk in Actie werelddiaconaat,€ 297,10.

25 maart, Kerk in Actie totaal  Oeganda,€ 407,44.

28 maart,  Stichting Mensenkinderen, € 207,00.

29 en30 maart, Streekverband de Tien,€ 359,45.

1 april, JOP, € 638,39. 2 april, TEAR € 106,65.

8 april, Diaconie, € 362,60

Alle gevers hartelijk bedankt!

_________________________________________________________________________________________________

Hemelvaartsdag 10 mei

Veel mensen begrijpen niet veel van Hemelvaart. Dikwijls wordt er een probleem van Hemelvaart gemaakt. De kern van Hemelvaart is dat Jezus een Naam gekregen heeft boven alle namen. Het gaat om de glorificatie van Jezus. Hij was degene die volkomen leefde uit de liefde en daarom heeft de Vader Hem verhoogd. We kunnen voor Hem danken en Hem toezingen in de dienst op Hemelvaartsdag.

Tot ziens,

S.Tj. van der Hauw

___________________________________________________________________________________________________

O V E R I G  N I E U W S

Omzien naar elkaar

In het Marnix te Vlaardingen verblijft nog steeds dhr. A. Sluijter van Nieuw Huis ter Lucht.

Wij wensen hem en zijn vrouw veel sterkte. We zijn verbonden met allen die in tehuizen zijn opgenomen en met hen die ziek zijn en zich zorgen maken. Spanningen kunnen er zijn als mensen wachten op bepaalde uitslagen of  wanneer zij langdurige behandelingen moeten ondergaan. Wij denken ook aan allen die verdrietig zijn omdat zij een geliefde hebben verloren.

Als alle mensen deden

wat Jezus heeft gezegd

Dan kwam er pais en vrede,

kwam ieder tot zijn recht.

Laten wij beginnen

te doen wat Jezus zei

Elkander te beminnen;

Zijn liefde maakt ons vrij.

De predikanten

_______________________________________________________________________________________________________

Schrijfactie Amnesty

Israël: Palestijnse mensenrechtenonderzoeker onterecht vast

Israël houdt de Frans-Palestijnse Salah Hammouri sinds augustus 2017 vast zonder aanklacht of proces. Hij is onderzoeker bij een Palestijnse mensenrechtenorganisatie.

Vast zonder aanklacht

Salah Hammouri werkt voor de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Addameer en doet onder meer onderzoek naar gevangenisomstandigheden in Israël. Hij werd op 23 augustus vorig jaar thuis, in het bezette Oost-Jeruzalem, opgepakt. Hij zit sindsdien in administratieve detentie. Dit betekent dat hij voor onbepaalde tijd zonder aanklacht of proces kan worden vastgehouden. Zijn detentie is in februari met weer vier maanden verlengd.

Vrije mening onder druk

Mensenrechtenactivisten in de bezette Palestijnse gebieden liggen meer en meer onder vuur. De Israëlische autoriteiten gebruiken administratieve detentie vaak om Palestijnse activisten zonder reden vast te houden. Ook in Israël staat de vrijheid van meningsuiting onder druk en gebruiken de autoriteiten lastercampagnes tegen mensenrechtenorganisaties en hun medewerkers.

Ook het Palestijns parlementslid en bestuurslid van Addameer, Khalida Jarrar, zit sinds juli 2017 in administratieve detentie. Ze wordt beschuldigd van lidmaatschap van een illegale organisatie. Drie andere medewerkers van Addameer mogen niet vrij reizen buiten Israël en Palestina.

Op zondag 6 mei wordt u een brief aangeboden, die u kunt sturen aan de Israëlische minister van Defensie. In de brief wordt de minister opgeroepen Salah Hammouri aan te klagen of hem onmiddellijk vrij te laten.

_________________________________________________________________________________________________________

Inspiratie en Bezinning: Het apocriefe evangelie Thomas

Woensdag 16 mei, in de Oude Pastorie, om 20:00 uur (koffie vanaf 19:45)

Door ds. Wim de Ruyter. Op deze avond kun je meer te weten komen over het, voor ons onbekende, evangelie van Thomas. Eeuwenlang kwam alles wat we over Jezus wisten, uit het Nieuwe Testament. Het was wel bekend dat er ooit nog andere evangeliën moesten zijn geweest, maar niemand wist er inhoudelijk wat van, totdat in 1945 nieuwe boeken werden gevonden. Ongeveer de helft van wat er in het evangelie van Thomas staat, komt ook voor in ons Nieuwe Testament. Maar hoe zit het dan met die andere helft? Wat staat daar en is dat ook betrouwbaar? Heel interessant om daar eens wat meer over te horen en over na te denken. U bent van harte welkom!

_________________________________________________________________________________________

 

Bloemengroet

De bloemen uit de Kerk van zondag 29 april zijn gegaan naar Mevr. H. Schriel – Fijn,  Joke Smitkade 47, als dank voor haar vele bezoek werk aan de ouderen uit onze gemeente. En met onze hartelijke groeten naar Mevr. M. C. Moerman – van Aalst,  Vrouwe Lidewijsingel 6.

_____________________________________________________________________________________________________

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584

________________________________________________________________________________________________________