apr 24

Weeknieuws 29 april 2018

Kerkdiensten

Zondag 29 april

NIEUWE KERK       10.00 uur        ds. S.Tj. van der Hauw, mmv comb

BIJ DE DIENST  VAN 29 april

Op zondagmorgen 29 april zal het Combo de zang begeleiden. We zijn blij met hun inzet en enthousiasme. We lezen uit Johannes 15: Jezus is de ware wijnstok. Wanneer wij met Hem verbonden blijven kunnen wij groeien en vrucht dragen in het geloof. We zingen liederen die zoveel mogelijk bij het thema passen.

Ik ben de wijnstok,

mijn Vader de wijngaardenier.

Gij zijt de ranken,

dus blijf in Mij, Ik blijf in u,

dan vindt Hij vruchten hier.

Zing voor de Vader,

de wijngaardenier.

Dus blijf in Mij, Ik blijf in u,

dan vindt Hij vruchten hier.

Tot zondag,

S.Tj. van der Hauw

Organist

In de Nieuwe kerk zal Leo Hans Koornneef en het combo ons begeleiden.

Kinderkerk

Genesis 6:5-22: Verbonden.

Vandaag gaat het over Noach, een mens die leeft in verbondenheid met God. Hij is een rechtschapen man die een voorbeeldig leven leidt. Dat is de basis waarmee God verder         wil. Hij vraagt Noach om een ark te bouwen waarin het goede leven zal worden bewaard.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt in de Nieuwe Kerk verzorgd door Marianne Vincent-de Bruin.

Kaars aansteken

Sanne Hollaar zal aan het begin van de dienst in de Nieuwe Kerk de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor streekverband de Tien en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

___________________________________________________________________________________________________

O V E R I G  N I E U W S

Omzien naar elkaar

Edward en Monika Verboon werden op 12 april verblijd met de geboorte van hun dochter Bauke Greta Susanna. IJsbrand en Famke hebben een zusje.

Het gezin woont aan de Kluiskade 6 te Maasland. Wij feliciteren hen van harte met deze geboorte en wensen het gezin Gods zegen in alles.

In het Marnix te Vlaardingen verblijft dhr. A. Sluijter van Nieuw Huis ter Lucht.

Wij wensen hem, zijn vrouw en het gehele gezin veel sterkte.

We zijn verbonden met allen die ziek zijn en met hen die rouw dragen.

Moge God zijn bij hen die in tehuizen verblijven. Zij stellen het contact met Maaslanders zeer op prijs.

De predikanten

________________________________________________________________________________________________

In memoriam Inge Bezemer

Op dinsdagavond 10 april jl. overleed Inge Bezemer, dochter van Kees en Ineke Bezemer en zus van Ronald. Sinds medio maart was Inge opgenomen in het Erasmus MC, hoewel er waarschijnlijk nog een operatie moest gaan plaatsvinden, ging het eigenlijk heel goed met haar. Vorige week dinsdagavond is zij echter heel plotseling overleden. Inge is geboren op 2 juni 1994 en heeft haar hele leven in Maasland gewoond.

Ondanks haar beperkingen genoot ze van alles in het leven, was zorgzaam, altijd positief en stond open voor nieuwe ervaringen. Voor haar omgeving was ze een prachtig kind en mens. In de eerste jaren van haar leven zat ze 2,5 dag in de week op een gewone crèche in Maassluis, waar ze het prima naar haar zin had. Daarna heeft ze een prachtige tijd gehad op de basisschool ’t Spreeuwenest in Maasland. Vervolgens is ze naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs gegaan, de Herman Broerenschool in Naaldwijk, ook hier had ze het naar haar zin en werd ze voorbereid op werk. Na school is gaan werken bij “Werkse” in Den Hoorn, waar ze enorm genoot en ontzettend trots was op haar werk.

Er was juist aansluiting gevonden bij een wooninitiatief in het Westland wat goed bij haar leek te passen en waar ze over een aantal jaren mogelijk zou kunnen gaan wonen met 11 andere jongeren. Ook in haar vrije tijd deed ze van alles: samen leuke dingen doen met haar vriendin, naar concerten en musicals, logeren en meedoen met activiteiten bij een begeleidingsgroep, paardrijden, keyboard spelen in een orkestje. Ze hield erg van muziek en dansen.

Inge zal ontzettend worden gemist.

Op dinsdag 17 april jl. was de afscheidsdienst in het Trefpunt, waarna aansluitend de begrafenis heeft plaatsgevonden.

_________________________________________________________________________________________________

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk van zondag 22 april zijn, met een hartelijke groet vanuit de gemeente, gegaan naar dhr. H. de Groot,  Prinses Irenelaan 12 en naar mevr. J.G. Dijkxhoorn-Gerdes, Hofsingel 28a/b.

__________________________________________________________________________________________________

De kracht van ’t gebed

“Ik bid voor jou!” Vier kleine woordjes,

maar wat wordt er veel in gezegd.

Al je verdriet, je pijn, je moeite,

wordt voor Gods troon gelegd.

Zolang er mensen voor je bidden,

sta je in ’t leven niet alleen.

Zij bouwen met gevouwen handen,

een muur, beschermend om je heen.

____________________________________________________________________________+__________________

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584

_____________________________________________________________________________________________