mei 15

Weeknieuws 20 mei 2018

Kerkdiensten

Zondag 20 mei    Eerste Pinksterdag     

10.00 uur            Nieuwe Kerk            ds. S. Tj. van der Hauw, missionaire dienst

Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag

10.00 uur            RK Kerk                      ds. B.W.J. de Ruyter, oecumenische viering

Bij de dienst van 20 mei

Pinksteren

Op de Pinkstermorgen vieren wij met blijdschap dat God zijn  Geest zond tot zijn volgelingen. Door de Hemelvaart was Jezus niet meer lichamelijk tegenwoordig, maar zo maakt Hij wel ruimte voor de komst van de Geest, zodat Christus overal ons kan bereiken. Door de Geest komt de verbinding tot stand met God de Vader en de Zoon. De Geest maakt dat het smaakt en dat het Evangelie ons raakt! De Pinkstergeest neemt uit Jezus en geeft dat aan de mensen. Tot onze schade hebben wij wel eens te weinig aandacht geschonken  aan het wereldwijde werk van de Geest; de adem van God waardoor alles werd geschapen en wij kunnen leven en geloven. Zondag hopen we met jong en oud weer nieuwe inspiratie te ontvangen. Telkens hebben wij het weer nodig om door de Geest aangevuurd te worden.

S.Tj. van der Hauw

De wereld in

Op zondag 20 mei a.s. is er een missionaire gezinsdienst 1e pinksterdag met Ds. Simon van der Hauw. Het verhaal van de torenbouw van Babel en een deel van de tekst uit Handelingen over de uitstorting van de Heilige Geest zijn de twee Bijbelgedeelten voor deze dienst. De kinderen gaan proberen een toren te bouwen. Maar wat gebeurt er als je elkaar niet meer verstaat? Er is verwarring en de mensen gaan de wereld in. Met Pinksteren gebeurt er iets bijzonders: mensen komen samen en allemaal verstaan ze de boodschap van de apostelen!

Kom ook 1e pinksterdag om 10 uur naar de Nieuwe Kerk. We gaan veel zingen en kijken uit naar een blijde dienst voor jong en oud. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Organist

In de Nieuwe kerk zal in de morgendienst Reinier Kroos op het orgel spelen.

Kinderkerk

Op zondag 20 mei is er geen Jeugdkerk.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt in de Nieuwe Kerk verzorgd door Rosanne van der Hauw en Nienke den Oudsten.

Kaars aansteken

Maxime van Buuren zal aan het begin van de dienst in de Nieuwe Kerk de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Pinksterzending en de tweede collecte is voor algemeen kerkelijk werk.

Kerk in actie Pinksterzending

Versterk de kleine kerken in Bangladesh In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bij voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie.

___________________________________________________________________________________________________________

O V E R I G  N I E U W S

Wij gedenken

Donderdag 3 mei overleed na een verblijf van enkele dagen in het Franciscus gasthuis in Rotterdam Geertruida Johanna van der Hoff-van der Sar. Gery woonde op ‘s-Prinsensingel 1. Na het overlijden van haar man Cees in juli 2015 was het voor Gery moeilijk de draad weer op te pakken. Daarbij namen haar krachten ook geleidelijk af. Maar dankzij haar doorzettingsvermogen heeft ze tot voor enkele weken de zondagse kerkdiensten trouw bezocht. Gery was geboren in Zwammerdam. Ze had een oudere zus. Het gezin verhuisde in 1947 naar Maassluis om een boerenbedrijf te starten aan de Vlaardingsedijk. Gery trouwde in 1961 met Cees van der Hoff. Ze kregen drie zonen: Leo, Arjan en Edwin. Vanuit Maassluis verhuisden Cees en Gery in 1997 naar de ‘s-Prinsensingel in Maasland. Ze werden hier zeer meelevende gemeenteleden. Boven de kaart stond ‘Sterk als de dood is de liefde’ naar Hooglied 8:6b. Gery stond altijd achter haar Cees. Dat betekende niet dat ze geen eigen mening had over de vele terreinen waarop Cees actief was. Soms remde zij hem wat af, soms stimuleerde ze hem en soms was ze vooral klankbord. In de dienst op dinsdag 8 mei stond de genoemde tekst uit Hooglied centraal. Gery werd bij Cees begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Maassluis. Gery is 79 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Omzien naar elkaar

Henk Eijgenraam die verblijft in de Bieslandhof te Delft hoopt over te gaan naar huize Akkerleven in Schipluiden. Wij leven met hem mee nu zijn krachten afnemen en bidden voor hem en zijn vrouw Aagje aan de Beatrixlaan. In het Reinier de Graaf te Delft verblijft momenteel Corrie Schoneveld- van der Gaag. We hopen dat zij nieuwe kracht mag ontvangen en bidden voor haar en haar man Joop. Zij wonen aan de Hofsingel. Zo zijn wij verbonden met alle zieken, maar ook met hen die verdriet hebben en hun dierbaren missen. We houden ook contact met allen die verblijven in tehuizen. Moge God hen allen nabij zijn en de familieleden die soms jarenlangin zorg om hen staan.

De predikanten

Huwelijk

Ronald van Mil en Sanne Verkade van de Kluisweer te Maasland hopen te gaan trouwen op vrijdag 25 mei a.s. De bevestiging en inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden op vrijdagmiddag in De Vreemde Vogel aan de Van Baerlestraat 252 te Vlaardingen. Zij hebben drie kinderen: Mees en de tweeling Milou en Saar. Wij wensen hen met al hun dierbaren een blijde dag en Gods zegen voor de toekomst. Ondergetekende is voorganger in de trouwdienst.

S.Tj. van der Hauw

Inleveren kopij ‘Op Weg’

Nog tot dinsdag 22 mei is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het juni nummer van ‘Op Weg’. E-mail: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

Wandeling langs het Kerkenpad

Donderdag 31 mei, verzamelen om 19:30 uur in de Oude Pastorie. Graag opgeven uiterlijk 23 mei bij Nettie van Trigt (neh.trigt@kpnmail.nl of 010-5915626). Op een, hopelijk mooie, zomeravond, gaan we met elkaar weer een wandeling maken, na de fijne wandeling van vorig jaar over het Dijkpolderpad. Dit jaar wandelen we over ons andere kerkenpad: het Doelpad. Tijdens de wandeling is er, geheel vrijblijvend, gelegenheid om te praten over enkele uitspraken van Maarten Luther. We verzamelen om 19.30 uur bij de Oude Pastorie. Daar zal ds. Van der Hauw een korte introductie geven over het thema. Daarvandaan wandelen we via de Trekkade naar de Kwakelweg, en over Het Doelpad, dwars door de weilanden, terug naar de Oude Pastorie. Na de wandeling is er gelegenheid om gezellig nog wat te borrelen en na te praten. Zorg voor stevige schoenen, die vies mogen worden.

De taakgroep Inspiratie en Bezinning.

 

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk van zondag 13 mei zijn, met de hartelijke felicitaties, gebracht naar dhr. N. van der Lelij, Kon. Julianaweg 98, die 8 mei  90 jaar is geworden en naar dhr. en mw. H. van Trigt-van der Stelt, Kluishof 28, zij waren 10 mei  40 jaar getrouwd.

 

 

Jeugdkerk

Beste jongeren en ouders,

Op zondag 20 mei is er geen Jeugdkerk. De Jeugdkerk wordt verplaatst naar zondag 27 mei. Op deze zondagochtend is er een bijzondere dienst. Anders dan anders en gericht op jongeren. Iedereen blijft dan ook bij de dienst. Groetjes,

Namens de Jeugdkerk-leiding

___________________________________________________________________________________________________

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584

_______________________________________________________________________________________________________