apr 11

Weeknieuws 15 april 2018

Kerkdiensten

Zondag 15 april

NIEUWE KERK       10.00 uur        ds. B.W.J. de Ruyter

BIJ DE DIENST  VAN 15 april

Ds. W. de Ruyter zal voorgaan in de dienst in de Nieuwe Kerk.

Organist

In de Nieuwe kerk zal Reinier Kroos op het orgel spelen.

Kinderkerk

Genesis 4:1-16: Ik zie het aan je.

De Heer ziet het offer van Abel wel en het offer van Kaïn niet. Hoe dat komt, wordt niet verteld. Wel wat het gevolg is. Nog voordat Kaïn zijn broer heeft doodgeslagen, spreekt God Kaïn aan op zijn kwaadheid. Later merkt de Heer hem met een teken: het is aan hem te zien wat hij gedaan heeft.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt in de Nieuwe Kerk verzorgd door Carin Sonneveld.

Kaars aansteken

Dana van der End zal aan het begin van de dienst in de Nieuwe Kerk de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is voor algemeen kerkelijk werk. Bij de uitgang wordt de orgelfondscollecte gehouden

__________________________________________________________________________________________________

O V E R I G  N I E U W S

Omzien naar elkaar

De tweeling van Angela en Niels van Buuren van Boumare 58 is nog steeds in het Julianakinderziekenhuis in Den Haag (onderdeel van het Hagaziekenhuis). Wij hopen dat de kleine Dennis en Niels zich goed mogen ontwikkelen. Het adres van het ziekenhuis is:nEls Borst- Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag.

Inge Bezemer is al enige tijd in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Zij is de dochter van Ineke en Kees Bezemer van de Koningin Julianaweg 92. Wij wensen Inge samen met de ouders alle goeds en veel sterkte. Het adres: Erasmus M.C. , ‘s –Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam.

In het Marnix te Vlaardingen verblijft dhr. A. Sluijter van Nieuw Huis ter Lucht en mevr. C. van der Meer- Speijer van de Singelhof . Ze zijn er al lange tijd  en hopelijk mogen zij verder aansterken. We zijn verbonden met allen die ziek zijn en met hen die rouw dragen.  Moge God zijn bij allen zijn die in tehuizen verblijven.

De predikanten

Waarneming

Pastorale berichten vanuit wijk 1 t/m 5 dient u de volgende week door te geven aan collega ds. W. de Ruyter. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groet,

S. Tj. van der Hauw

In memoriam Adri Kuijvenhoven – van Spronsen

In de middag van Palmzondag kwam een einde aan het leven van Adri Kuijvenhoven – van Spronsen. Op 15 juli 1944 kreeg ze haar adem van God en op 31 maart  2018 gaf ze die adem aan haar schepper terug. Ze stond nog volop in het leven. Wie had dat verwacht……. Het betekende een schok voor haar allernaasten, vrienden en vriendinnen, maar ook voor degenen die haar in de Maaslandse kerkelijke gemeenschap ontmoetten.

Hoewel Adri, maar dat liet ze nauwelijks merken, al 20 jaar ziek was, heeft ze met haar liefdevolle hart en vaardige handen veel betekend voor haar man Wim, haar kinderen Marlies en Pieter en de kleinkinderen, Pepijn, Bald en Rijk. Ook in de familiekring stond ze voor iedereen klaar als ze dacht dat dat nodig was. Maar bovenal genoot ze van alles wat haar kleinzoons aan activiteiten ontplooiden.

Met het doel kinderen uit Oost- Europa niet in de kou te laten staan, zijn er ontelbare sokken, shawls en mutsjes door haar vervaardigd. Adri was ook heel handig met naald en draad.  Ze had vaardige handen en een warm hart en was trouw aan wie ze tot haar vriendenkring rekende.

Adri is geboren en opgegroeid in Naaldwijk. Via het kerkelijke jeugdwerk heeft Wim Kuijvenhoven nauwere banden met haar aangeknoopt. Ze gingen en bleven van elkaar houden, al meer dan 50 jaar lang.

Na gewoond te hebben in Maassluis, Zwijndrecht en het Zeeuwse Nieuwerkerk is het gezin van Wim en Adri al weer 30 jaar woonachtig aan de Hammerdreef in Maasland. Bijna meteen vanaf dat  ze in Maasland kwamen wonen, zijn Wim en Adri betrokken bij de kerkelijke gemeenschap. Adri gaf haar geloof handen en voeten onder andere als een enthousiaste verkoopster op de rommelmarkt van de Oude Kerk.  Dat evenement had haar hart. Ze wist ook echtgenoot Wim en dochter Marlies voor deze activiteit te interesseren. En tijdens de laatste rommelmarkt was ook de oudste kleinzoon Pepijn actief. Bij de volgende rommelmarkt zal Adri heel erg worden gemist.

Adri was al op jonge leeftijd een goede handelsvrouw. Verkopen kon ze als geen ander. Een van haar  dromen was het hebben van een marktkraam en daar antiek of oude spullen te verkopen. Ze genoot ervan om kleding te verkopen in een damesmodezaak. Dat deed ze nog tot minder dan een week voor haar overlijden.

Na een dankdienst voor haar leven op Stille Zaterdag hebben we haar aan de blijvende zorgen van de Eeuwige toevertrouwd. We geloven dat Hij, die haar in haar aardse leven heeft gedragen dat ook doet over de dood heen.  Het lichaam van Adri is geborgen in de schoot van de aarde vlakbij haar geboortehuis in Naaldwijk.

We lieten ons troosten door de woorden van Psalm 90 en de gelijkenis van de talenten. We vroegen of de God die er was voor haar voorouders dat ook wil zijn voor haar allernaasten en alle anderen die haar zullen missen. We vroegen of de Eeuwige ’ja’ wil zeggen tegen het werk van haar vaardige handen. En we hebben het vaste vertrouwen dat Hij dat zal doen tot in eeuwigheid, omdat het na Stille Zaterdag paasmorgen is geworden.

A.J. van Trigt-van der Stelt

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk, van zondag 8 april, zijn met onze hartelijke groeten gebracht naar mevr. B.M. de Bruijn – van den Berg, Pastoor Riswickdreef 10 en naar mevr. G. van der Hoff, ’s-Prinsensingel 1.

_________________________________________________________________________________________________

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584

__________________________________________________________________________________________________