mei 08

Weeknieuws 13 mei 2018

Kerkdiensten

Zondag 13 mei  

10.00 uur Nieuwe Kerk                 ds. B.W.J. de Ruyter

19.00 uur Nieuwe Kerk                ds. G. de Haan, de Lier

Bij de dienst van 13 mei

Organist

In de Nieuwe kerk zal in de morgendienst Leo Hans Koornneef op het orgel spelen.

Kinderkerk

Genesis 9:8-17: Dat beloof ik Noach en de dieren zijn de ark uit gegaan; de aarde is weer droog. Dan doet God een belofte aan Noach: Nooit meer zal het zo erg zijn op de aarde. De regenboog is hiervan het teken. Met de kinderen denken we deze week na over beloftes.

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt in de Nieuwe Kerk verzorgd door Barbara Hanemaaijer.

Kaars aansteken

Bram van Buuren zal aan het begin van de dienst in de Nieuwe Kerk de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is voor algemeen kerkelijk werk.

_____________________________________________________________________________________________________

O V E R I G  N I E U W S

Overleden

Donderdag 3 mei overleed op 79 jarige leeftijd Geertruida Johanna (Gery) van der Hoff-van der Sar. Gery woonde ‘s-Prinsensingel 1. De begrafenis was dinsdag 8 mei in Maassluis na een gedachtenisdienst in de Nieuwe kerk van Maasland. Volgende week kom ik op het overlijden van Gery terug.

Wim de Ruyter

_____________________________________________________________________________________________________

Omzien naar elkaar

Ten aanzien van het vorige bericht in Samen zijn er geen veranderingen wat betreft de pastorale berichten. Het is bemoedigend als je merkt dat mensen met elkaar willen meeleven in vreugde en verdriet. Soms kunnen we mensen over het hoofd zien en dat is het goed om elkaar daarop te attenderen. We leven mee met hen die ziek zijn en dagelijks pijn voelen. Anderen kunnen geestelijk in de put zitten en een stuk levensvreugde kwijt zijn. Vele geliefden worden gemist. Ouderen zijn opgenomen in tehuizen en willen graag de band met Maasland blijven voelen. Laten we telkens weer zien wat we voor elkaar kunnen betekenen  en niet vergeten dat we voor ander bidden om kracht en troost. In de laatste Op Weg worden vele activiteiten genoemd waarin we ook elkaar kunnen ontmoeten. We danken die mensen in de gemeente die zich telkens weer inzetten voor de opbouw van de gemeente! We zij blij en dankbaar met zoveel trouwe en enthousiaste vrijwilligers in onze kerk.

De predikanten

________________________________________________________________________________________________

Inspiratie en Bezinning :Het apocriefe evangelie Thomas

Woensdag 16 mei, in de Oude Pastorie, om 20:00 uur (koffie vanaf 19:45) door ds. Wim de Ruyter. Op deze avond kun je meer te weten komen over het, voor ons onbekende, evangelie van Thomas. Eeuwenlang kwam alles wat we over Jezus wisten, uit het Nieuwe Testament. Het was wel bekend dat er ooit nog andere evangeliën moesten zijn geweest, maar niemand wist er inhoudelijk wat van, totdat in 1945 nieuwe boeken werden gevonden. Ongeveer de helft van wat er in het evangelie van Thomas staat, komt ook voor in ons Nieuwe Testament. Maar hoe zit het dan met die andere helft? Wat staat daar en is dat ook betrouwbaar? Heel interessant om daar eens wat meer over te horen en over na te denken. U bent van harte welkom!

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Bloemengroet

De bloemen van zondag 6 mei met onze hartelijke groeten gegaan naar Renate Verboon, Prinsensingel 13 en naar fam. van Pelt, Morgentale 12. De bloemen van de Singelhof zijn met onze hartelijke groeten gegaan naar  Mw. G. van Dorp- Zonneveld, Hofsingel 28,

_____________________________________________________________________________________________________

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584

_____________________________________________________________________________________________________