mrt 28

Terugblik: Inspiratie en bezinning, deze keer “Lijden”

In deze serie zijn al eerder interessante onderwerpen aan de orde geweest, zoals bijv. over wat de Islam betekent in onze christelijke denkwereld. Maar ook wat eenzaamheid is.

Op 7 maart ging het over “het lijden van mensen en de rol van God daarbij”. Ds. P. Schelling was de gespreksleider.

 

We hebben allemaal te maken met lijden. Heeft lijden zin? Kan het een aanzet zijn tot een hoger doel? Lijden kent vele vormen; ziekte (fysiek, psychisch), maar ook honger is een vorm van lijden. En wat als je woont in een oorlogsgebied? Of je hebt te maken met onderdrukking.

Wij kennen vooral het lijden als een vorm van verlies van gezondheid, van een geliefde (door de dood) enz., te veel om op te noemen.

Waarom is er pijn? Heeft het een functie? Heeft het met schuld te maken? Al direct stelde ds Schelling dat de vraag van het waarom niet te beantwoorden is. Maar dan toch, welke rol speelt God in ons lijden?

Na met elkaar een inventarisatie gemaakt te hebben van “ons beleven van lijden” ging ds Schelling in op de theologische betekenis van lijden aan de hand van het bijbelboek Job. De rol van God komt daarin tot uiting, maar ook die van de satan en de rol van de vrienden van Job. Maar zeker ook de figuur Job zelf, als lijdend voorwerp in dit bijbelboek. Het kwam allemaal weer goed met Job maar in ons leven gaat het wel eens anders.

Opmerkelijk is de dialoog aan het eind van het boek tussen God en Job. Waarin God en Job concreet terugzien op wat er is gebeurd. Zeer de moeite waard om te lezen.

We kunnen er veel uit leren, al is het maar dat we als gelovige mensen er (pastoraal) voor anderen (mogen) zijn. Met een bezoekje, een luisterend oor, begrip, enz.

Als lijden smart is, dan is gedeelde smart toch halve smart?         Pleun Quak