sep 02

Taakgroep Inspiratie & Bezinning – programma 2017-2018


Het programma boekje met betreking tot de activiteiten samengesteld door de taakgroep Inspiratie & Bezinning staat op de site: Klik hier om het programma boekje (pdf-bestand) te openen,

Het landelijke thema van de PKN voor 2017-2018 is: “Kerkproeverij- een open huis”

Als kerk open huis zijn, mensen uitnodigen, open staan voor elkaar. 

In onze gemeente willen we mensen uitnodigen om elkaar te ontmoeten, gelegenheid geven voor bezinning en verbinding en van elkaar te leren. 

In dit boekje tref je activiteiten aan die bedoeld zijn om door middel van een gevarieerd aanbod gezamenlijk te groeien in persoonlijk geloof én als kerkelijke gemeente. Deze activiteiten zijn georganiseerd door de “Taakgroep Inspiratie & Bezinning”. We hebben geprobeerd om weer een aanbod te maken, waarin voor een ieder één of meerdere interessante onderwerpen te vinden zijn. Er zijn ook onderdelen waarbij wordt samengewerkt met de RK Parochie. 

Wij wensen je veel inspiratie toe in het seizoen 2017-2018. 

Als je ideeën hebt voor lezingen of activiteiten in het volgend seizoen of met ons mee wilt denken, neem dan contact op met één van ons. 

Marja Dijkshoorn, Marin van Hartingsveldt, Simon van der Hauw en Nettie van Trigt